Kommunen ut av Røros Slakteri

Kommunen ut av Røros Slakteri Formannskapet i Røros kommune har enstemmig vedtatt at kommunen ikke lenger skal være medeier i Røros Slakteri AS. Kommunen har vært den største eieren. Det… Les mer

Kommunen ut av Røros Slakteri

Formannskapet i Røros kommune har enstemmig vedtatt at kommunen ikke lenger skal være medeier i Røros Slakteri AS. Kommunen har vært den største eieren.

Det innebærer også at man takker nei til emisjon med tegningsfrist 20. januar. En aksjeutvidelse i slakteriet vil koste kommunen 700 000 kroner.

En avgjørende faktor for ikke lenger å være medeier i slakteriet er at dette ikke er forenlig med kommunens eierskapspolitikk. Røros kommune skal som hovedregel ikke delta i selskaper som har næringsmessige formål.

– Det er ikke riktig av en kommune å eie deler av næringslivet. Kommunes midler skal brukes på best mulig tjenester til sine innbyggere. Kommunen støtter næringslivet bedre ved ikke å være direkte eier. Vi må heller bidra til gode støtteordninger for næringslivet. At vi på sikt ønsker å avhende kommunens eierpost, betyr ikke at vi slår handa av Røros Slakteri, påpekte Guri Heggem (Sp)

Siste saker