Kompetanseløft for dyrebilsjåfører

Kompetanseløft for dyrebilsjåfører Nå skal kompetansen til dyrebilsjåfører og andre som håndterer levende dyr, bli enda bedre. Et landsomfattende kursopplegg skal sørge for det. Fra ett av kursene – her… Les mer

Kompetanseløft for dyrebilsjåfører

Nå skal kompetansen til dyrebilsjåfører og andre som håndterer levende dyr, bli enda bedre. Et landsomfattende kursopplegg skal sørge for det.

Fra ett av kursene - her fra Gardermoen.

Styret i KLF har satt dyrevelferd høyt på dagsordenen og har bl.a. jobbet for kursing og oppdatering av alle dyrebilsjåfører og ansatte som jobber med og håndterer levende dyr i verdikjeden fra gård til slakteri. Resultatet har blitt et kursopplegg der Animalia og KLF samarbeider tett.

Hele Sør-Norge

Foreløpig har det vært arrangert kurs for KLF-slakterier på Østlandet og i Trøndelag og senere i høst står Jæren for tur. Etter oppfordring vil det i tillegg bli arrangert kurs for dyrebilsjåfører også på Sunnmøre tidlig på nyåret. Det vil derfor være gode muligheter for å få alle aktuelle ansatte involvert i dette kursopplegget, forteller Svein Erik Eide, kommunikasjonssjef i KLF. Han har jobbet med de fleste mediesaker på dyrevelferdsområdet de siste årene.

Erfaringsutveksling

– Dette kursopplegget er en oppfriskning rundt lover og regler knyttet til dyrevelferd. Det har dessuten fokus på storsamfunnets forventninger og medienes håndtering av saker knyttet til dyrevelferd og husdyrproduksjon.

Og det er selvsagt lagt opp til diskusjon og erfaringsutveksling når dyrebilssjåfører kommer sammen, sier Eide.

Stor overskrifter

Han peker på utviklingen vi ser i utlandet på dyrevelferdsområdet og hvordan denne preger mediebildet når f.eks. små grupper eller organisasjoner trenger seg inn på et slakteri eller blokkerer en dyretransport.

– Det gir store overskrifter, selv om det egentlig er få mennesker som står bak. Det er flere likhetstrekk mellom det vi ser i utlandet og det vi kan forvente her til lands i tiden som kommer, oppsummerer KLFs kommunikasjonssjef.

Utfordrende rolle

På kurset nylig, var Animalia representert ved Ola Nafstad og han pekte på hvordan klima og miljø, kjøtt og helse og spesielt dyrevelferd preget mediebildet. Han understreket viktigheten av at vi klarer å sikre god dyrevelferd helt fra bonden og til slakteri. Nafstad var veldig bevisst på den utfordrende rolle dyrebilsjåførene har, ettersom de både skal vurdere dyrs egenhet til transport og samtidig være gode ambassadører for sitt slakteri og yte god kundepleie overfor produsenten.

God dialog

Spesialveterinær i KLF, Karl Kristian Kongsted, er full av lovord om dette kursopplegget. Han var også foredragsholder på det nylig avviklede kurset.

– Det fine med dette tiltaket er at ansatte, som både er tett på dyrene og i nær kontakt med produsentene når de henter dyr, får et økt sin kompetanse. Da har vi et godt grunnlag for en god dialog og kan på den måten overføre gode holdninger til produsentene, fastslår Kongsted.

Transportegnethet

Inge Midtveit fra Animalia satte søkelyset på transport og transportegnethet og la opp til mulige registreringsmuligheter for dyrebilssjåfører på punkter i forbindelse med avhenting av dyr som kanskje kan brukes til enda bedre dokumentasjon på god pålessing og transport. Ida Mathiesen, sjefveterinær i KLF, viste til nye regler og dialog med Mattilsynet.

Siste saker