Kompetente fjørferøktere gir dyrevelferd

– Generelt har vi motiverte og kompetente fjørfeprodusenter, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, administrerende direktør i KLF. Vårt inntrykk er at røkteren er opptatt av dyrenes ve og vel, og at de har verktøyene som skal til. Når Mattilsynet nå plukker ut besetninger for tilsyn, man viste det var problemer i, er dette bra for bransjen.

Onsdag fulgte NRK-programmet Forbrukerinspektørene (FBI) et kyllingkull fra start til slutt med kamera. Slik KLF ser det er det bare positivt at Mattilsynet kjører tilsynskampanje på dyrevelferd og at media er opptatt av dette.

Dyrevelferd er uansett først og fremst bondens ansvar. Fjørfebransjen bruker opplæring, rådgivning, forskning og utvikling for å bidra til en positiv utvikling. Slakterienes plikt til å følge opp produsenter som leverer kylling med tegn til dårlig dyrevelferd er også i ferd med å innskjerpes. Om produsenten ikke produserer i henhold til regelverket er kan dette føre til stans i leveransen.

Velferd er sammensatt
Tetthet og bur, hakking og tråputeskader får ofte fokus når fjørfevelferd diskuteres. Andre faktorer er fôr, klima og strøkvalitet i husene er viktige faktorer for velferden til fjørfe. På dette området er produsentens kompetanse avgjørende.

- Røkteren er etter vår oppfatning den mest betydningsfulle faktor i forhold til å sikre at dyra lever et godt liv. Her står kunnskap og holdninger sentralt, og bransjen har i en årrekke jobbet målrettet med kompetansetiltak, sier Marlene Furnes Bagley, fagsjef i fjørfe hos KLF.

E-kontroll bidrar til kvalitet
 KLF samarbeider med det Danske Fjerkræraad om bruk av deres effektivitetskontroll, og har utarbeidet en norsk versjon av den danske kontrollen for slaktekylling.

- Gjennom E-kontrollen får man oversikt over alle nøkkelfaktorer i produksjonen sin og kan sammenligne med andre produsenter. En slik totaloversikt kan gi rom for å peke ut egne forbedringsområder og bidra til en ytterligere heving av produksjonen, både innenfor kvalitet, økonomi og dyrevelferd sier Juul-Hansen.

Mange har gjennomført KLF Kompetanseskole
 For KLFs medlemmer blir det avholdt kurs i slaktekyllingproduksjon, eggproduksjon, kalkunproduksjon og oppal/rugeeggsproduksjon. Dyrevelferd går igjen som en rød tråd i programmene.

- KLF har gjennomført kompetanseskole siden 2005. Det benyttes topp fagfolk over hele linjen. Ved siden av forelesninger er det besetningsbesøk, demonstrasjoner og øvelser. Tema som anatomi og fysiologi blir gjennomgått og disseksjonsøvelser blir gjennomført, forteller Bagley.

En går også gjennom fjørfes næringsbehov, fôr og fôring, ventilasjon og luftkvalitet og krav til klima. KLFs kompetanseskole er godkjent av Mattilsynet i forbindelse med krav om kompetanse som kommer i revidert holdforskrift i løpet av 2011.

Siste saker