Konkurransetilsynet frikjenner Cardinal Foods

Konkurransetilsynet har i dag henlagt saken om påstått ulovlig samarbeid mellom Nortura og Cardinal Foods. Det er ikke funnet bevis for noe ulovlig samarbeid.

‐ For oss er det åpenbart at Nortura løp til Konkurransetilsynet da de forstod at de ville tape rettsaken om leveringsplikten av kylling på Jæren. Nortura førte Konkurransetilsynet bak lyset og tilsto ulovligheter som aldri har skjedd, uttaler administrerende direktør Torfinn Prytz Higdem i Cardinal Foods.

‐ Cardinal Foods har aldri hatt noe ulovlig samarbeid med Nortura. Skadene denne saken har påført Cardinal Foods er store. Cardinal vil be Nortura dekke kostnadene ved saken, sier Prytz Higdem.

‐ Cardinal Foods har bidratt til at forbruket av fjørfekjøtt har økt og prisene er redusert. Antall produkter er flerdoblet og økonomien hos kyllingprodusentene har aldri vært bedre, uttaler Prytz Higdem.

Nortura har flere ganger prøvd å stanse Cardinal Foods sin vekst. I 2009 reduserte de leveransene til Cardinal Foods sitt selskap Jærkylling. Cardinal Foods måtte saksøke Nortura for å få oppfylt avtalen.

Nortura tapte rettssaken, samtlige 11 rettsavgjørelser og ble dømt til å betale saksomkostninger. Cardinal Foods er den mest effektive leverandøren av egg og hvitt kjøtt og har siden oppstarten i 2005 kontinuerlig tatt markedsandeler fra Nortura.

Siste saker