Konkurransevridende og lite målrettet ordning

Dagens kompensasjonsordning for transport av dyr til slakteri er lite målrettet når det gjelder å utjevne forskjeller i innfraktkostnader mellom bønder som har ulik avstand til nærmeste slakteri. Derimot er ordningen klart konkurransevridende mellom slakterier.

KLF mener innfraktordningen, slik den i dag er utformet, i kombinasjon med hvor mye midler som fordeles via ordningen, verken er hensiktsmessig eller effektivt. Det er usikkert om bønder som bor i kommuner der ordninger gir en betydelig fraktkompensasjon for å hente dyra, godtgjøres i det omfang innfraktordningen forutsetter. KLF foreslår derfor i årets uttalelse til jordbrukets avtaleparter at halvparten av pengen i dagens innfraktordning i stedet bør utbetales til bøndene som del av et tilskudd.
For store forskjeller: Som bildet over viser er det svært store forskjeller på hva bonden får betalt for dyrene sine over en distanse på kun 160 kilometer.
Innfraktordningen for slakt er en tilskuddsordning for transport av dyr som skal fra bonde til slakteri. For at en bonde skal få tilskudd må det være mer enn 50 km fra nærmeste store slakteri (slakter over 1500 tonn per år), til rådhuset i kommunen gården ligger og dyrene leveres fra. For mindre slakteri ytes det er fast tilskudd per dyr uansett transportavstand. Målet med tilskuddet er å sikre at produsenter med lengre vei til slakteriet ikke får en ekstra økonomisk belastning på grunn av transportdistansen. Som bildet over viser er det svært store forskjeller på hva bonden får betalt for dyrene sine over en distanse på kun 160 kilometer. Bor bonden i Lillesand får han 674 kroner om han leverer et storfe til det nærmeste store slakteriet som ligger i Tønsberg. En bonde i Vegårdshei mottar 327 kroner i transportstøtte for tilsvarende levering. Bønder i Larvik og Tønsberg får ikke støtte i det hele tatt. Transportstøtte betales ut for gris, småfe og storfe. En dyretransport lastet med 300 lam, kan lett gi påslag på flere titalls tusen for de store slakteriene per tur. Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund er ikke tilfreds med dagens innfraktordning.
  • Satsene blir urimelig høye i enkelte områder
  • Ordningen favoriserer i en del tilfeller lenger dyretransport enn strengt tatt nødvendig
  • Ordningen virker konkurransevridende mellom slakterier
  • Dersom bonden fikk utbetalt innfraktstøtten vil han/hun ha mulighet til å velge andre løsninger for leveranser av dyra som kan være mer økonomisk fornuftig for dem.

Siste saker