Konkurrenter og kollegaer – en henstilling fra hjertet!

Konkurrenter og kollegaer – en henstilling fra hjertet! Ståle Gausen Styreleder i KLF Bjørn-Ole Juul-Hansen KLF-direktør KLFs medlemsbedrifter er helt kritisk viktige ledd i den lange, biologiske verdikjeden fra jord… Les mer

Konkurrenter og kollegaer – en henstilling fra hjertet!

Ståle Gausen

Styreleder i KLF

Bjørn-Ole Juul-Hansen

KLF-direktør

KLFs medlemsbedrifter er helt kritisk viktige ledd i den lange, biologiske verdikjeden fra jord til bord. Dere omgjør levende dyr til mat som befolkningen er vant til å kjøpe klargjort som pålegg til skiva eller som en del av middagen. Dere tar imot den «ustoppelige» strømmen av egg, kylling, gris osv. i mengder som norske bønder ikke kan tilpasse over natta, verken opp eller ned.

Nøkkelrollen dere har i å sikre den norsk befolkning mat og at husdyrproduksjonen i norsk landbruk kan gå som normalt, gjør at dere fullt fortjent går under betegnelse «samfunnskritiske funksjoner». Som bransjeorganisasjon oppfordrer KLF våre medlemmer i denne veldig spesielle situasjonen om å «trå til» og hjelpe andre kjøttbedrifter under KLF-fanen, for å holde hjulene i gang hos alle. Det er behov for, og det finnes, mye spisskompetanse på mange områder i våre medlemsbedrifter. Vi tenker på kompetansen til de ansatte i slakterier og skjærehaller, innenfor logistikk og tekniske funksjoner. Også innenfor kvalitet og hygiene har vi helt driftsnødvendig kunnskap som må være til stede for at bedriften skal kunne drive.

– SKLF ber nå om at din bedrift skal ha en lav terskel både for å spørre konkurrenter om hjelp, men også for og gi hjelp.

KLF ber nå om at din bedrift skal ha en lav terskel både for å spørre konkurrenter om hjelp, men også for og gi hjelp. Det kan være alt fra å dele kritisk kompetanse til å ha ulike former for leieproduksjon for hverandre, herunder leieslakting. Vi ser at bedriftene rammes veldig ulikt avhengig av hvilket marked de er inne i. KLF registrer at bedrifter «brenner inne» med ferdigvarer og sliter med å stanse bestillinger av råvarer, mens andre kunne ha solgt mer om de hadde hatt varene. Og vi er i kontakt med bedrifter som henter sine råvarer hos bonden, men helt har mistet sitt marked.

Bransjeorganisasjonen ber også medlemmene om være svært fleksible i forhold til bestillinger og leveranser seg imellom, samt å så effektivt som mulig jobbe for å kanalisere alle bransjens varer mot de markedene som fortsatt tar unna. Folk skal fortsatt ha mat, så dette handler om fornuftige tilpasninger for kjøtt- og fjørfebedriftene til forbrukernes beste. For bransjens som helhet er dette et viktig bidrag i å synliggjøre for omverdenen at vi ivaretar samfunnsansvaret.

KLF oppfordrer også medlemmene å vise den samme solidariteten overfor Nortura. De er den private kjøtt- og fjørfebransjens største konkurrent, største leverandør og visst er vi uenige i mange spørsmål. Oppgaven vi nå står ovenfor er likevel større; vi skal ha en fungerende kjøtt- og fjørfebransje gjennom hele denne pandemien!

Avslutningsvis vil KLF fortsette sitt arbeide opp mot myndighetene og andre, for å skaffe nødvendige avklaring på problemstillinger som er særlig viktig for våre medlemsbedrifter. Vi fortsetter å informere medlemmene om disse avklaringene i beredskaps e-poster og på kjottbransjen.no.

Lykke til – vær åpen for et raust samarbeid!

Siste saker