Konsesjonsgrensen på kylling opp 20 000

Landbruks- og matdepartementet sender i dag ut på høring forslag om å endre forskriften som regulerer grensene for konsesjonsfri produksjon i de kraftfôrbaserte produksjoner. Endringsforslaget innebærer at konsesjonsfri produksjon av kylling økes med 20 000.

- Å øke konsesjonsgrensene er et fornuftig og enkelt tiltak for å forbedre økonomien til de norske kyllingprodusentene som har ekstra kapasiteten og kan produsere mer enn i dag, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF. Når departementet først justerer grensene burde de nok gått noe lenger og foreslått i alle fall 40 000 opp.

Les hele saken hos LMD: Åpner for større enheter i kyllingproduksjon

For å øke produksjonen og rette opp markedsbalansen for kylling foreslo KLF i april 2012 en midlertidig økning av konsesjonsgrensene. Forslaget ble lansert som et alternativ til import. LMD svarte den gang at forslaget ikke var aktuelt. (Se sak oppe til til høyre)

Siste saker