Kontantstøtte til kjøttbransjen med varierende treffsikkerhet

Kontantstøtte til kjøttbransjen med varierende treffsikkerhet TROMSØ / OSLO:  Kontantstøtten, som bedrifter får på grunn av koronasituasjonen, treffer ikke godt nok for kjøttbransjens bedrifter. Den tar bl.a. ikke høyde for… Les mer

Kontantstøtte til kjøttbransjen med varierende treffsikkerhet

TROMSØ / OSLO:  Kontantstøtten, som bedrifter får på grunn av koronasituasjonen, treffer ikke godt nok for kjøttbransjens bedrifter. Den tar bl.a. ikke høyde for sesongsvingninger i omsetningen.
Av: Per A. Sleipnes

I noen uker nå har bedrifter som er rammet av koronatiltakene kunnet søke om kontantstøtte for å klare seg gjennom koronakrisen. Ordningen ble lansert 2. april, og skal bidra til å dekke såkalt «faste uunngåelige» utgifter for bedrifter som har mistet 30 prosent omsetning eller mer siden regjeringen innførte de mest inngripende tiltakene Norge har sett i fredstid.

50 prosent til HORECA

Det er særlig de kjøttbedriftene som er sterkt eksponert i HORECA-segmentet som nå får kontantstøtte. En av disse bedriftene er Mydland AS i Tromsø som leverer halvparten av det som produseres til HORECA. Daglig leder Kurt Mydland er glad for støtten til kjøttbedrifter, men sier samtidig at den har klare begrensninger.

40 prosent omsetningsfall

– Vi fikk ikke kompensasjon for tapt omsetning i mars, fordi vi solgte for 40 000 kroner for mye den måneden. Det hadde blant annet å gjøre med tidspunktet for påsken i år. For april vil vi derimot trolig få kontantstøtte ettersom omsetningsnedgangen den måneden var på 40 prosent. Hvor mye vi får, vet vi ennå ikke. Premissen for å delta i denne ordningen er at fallet i omsetningen må være på minst 20 prosent (i mars), sammenlignet med mars 2019. Denne nedgangen hadde vi kun i halve mars og derfor blir denne månedene en dårlig måned for oss, selv om vi hadde gode tall første halvdel av mars, sier Kurt Mydland.

Han poengterer at ordningen treffer vår bransje dårlig, fordi mange bedrifter opplever svingninger i omsetningen alt etter når f.eks. påsken inntreffer.

– Ser lyset

En annen bedrift som har fått penger er Pers Kjøkken i Sandefjord. For mars var den økonomiske støtten på 212 000 kroner.

– Jeg skimter lyset i tunnelen men tror, dessverre det vil ta lang tid før vi ser hva som er den nye «normalen». Salgssvikten hos oss i april var på 55 prosent, sier daglig leder Tore Sørensen.

Han har i skrivende stund permittert 60 prosent av staben ved bedriften i Sandefjord.

50 prosent omsetningssvikt

Nær 205 000 kroner var beløpet bedriften Roar Stang AS i Østfold fikk i mars. I denne bedriften var omsetningsnedgangen på henholdsvis 40 og 50 prosent i mars og april. Daglig leder Paal Stang regner med en omsetningsnedgang i mai lik den bedriften opplevde i april. Jeg blir faktisk fornøyd om vi unngår å tape mer i omsetning enn 50 prosent i mai. Heldigvis ser jeg nå litt bevegelse i markedet, men jeg tror ikke vi kommer tilbake til 100 prosent i løpet av dette året, sier Stang. Alle er permittert i hans bedrift, dog med varierende prosentsats.

Nær en halv million

Også Jæder i Rogaland har fått kontantstøtte. Og i likhet med Tore Sørensen og Paal Stang, ser daglig leder Guro Espeland noen lyspunkter. Hennes bedrift fikk innvilget 483 000 kroner i kontantstøtte for mars.

– Det ser litt lysere ut nå ettersom flere steder/kunder velger å åpne igjen. Vi hadde i mars permittert rundt 100 ansatte med varierende prosentsats. Nå i mai er dette antallet redusert, så det går riktig vei, selv om det fortsatt er tungt, poengterer Espeland.

Toten-vekst i koronakrisen

BØVERBU Mens svært mange kjøttbedrifter opplever krisetider akkurat nå, har Toten Kjøtt hatt vekst i salget.

Jimmy Høgberget, daglig leder i Toten Kjøtt.

10 prosent salgsvekst både i mars og april, er fasit for Toten Kjøtt. Det skyldes at bedriften har fått leveranser til 30 nye dagligvarebutikker den siste tiden

– Litt tilfeldig er det, ettersom vi rett før koronautbruddet gjorde avtale med 30 nye butikker i Coop-kjeden. I dag har vi leveranser til samtlige tre kjeder, med Rema som den marginalt største kunden i dette segmentet, sier daglig leder Jimmy Høgberget i Toten Kjøtt.

Bedriften har nå rundt 400 butikker på Østlandet i sin portefølje.

14 bedrifter fikk drøyt 1,8 millioner

OSLO 14 KLF-bedrifter fikk tilsammen godt og vel 1,8 millioner kroner i kontantstøtte i mars. I tillegg fikk bedriften Holmens drøyt 213 000 kroner.

Da bladet gikk i trykken, var i støtten for april ennå ikke klar. Men der er ventet at de bedriftene som fikk innvilget kontantstøtte i mars, også for det for april.

Jæder var den KLF-bedriften som fikk mest i kontantstøtte i mars (483 000 kroner). Fire bedrifter fikk over 200 000 kroner i mars. Foods AS (238 100), Roar Stang AS (204 600), Pers Kjøkken AS (212 300), Alf Strøm-Larsen AS (200 700)

Dette er oversikten over de øvrige KLF-bedriftene: Dava Foods Norway (107 000), Krosby AS (63 500), Finn Hunstad AS (73 700), Solheim Kjøtt (42 300), Håland Kjøtt (58 500), Annis Pølsemakeri (4 900), Gunnar Ruud Catering (60 000), Solberg-Pettersen (30 600) Breheimen Mat (15 100).

Siste saker