Korona-spesial

Korona-spesial KLF-siden denne gang blir en korona-spesial, der vi tar for oss KLFs arbeid med beredskap og medlemskontakt i krisen. Hos KLF har store deler av administrasjonen jobbet med korona…. Les mer

Korona-spesial

KLF-siden denne gang blir en korona-spesial, der vi tar for oss KLFs arbeid med beredskap og medlemskontakt i krisen.

Hos KLF har store deler av administrasjonen jobbet med korona. Alle på sitt fagfelt. Vi har holdt ukentlige møter for både daglig leder og for kvalitetslederne i bedriftene. I tillegg til spørsmålene som har kommet opp i disse møtene, har det kommet inn hundrevis av telefoner og e-poster fra medlemmene. Har du spørsmål du ønsker avklaring på, send e-post eller ring til KLF.

Vi har svart ut alt av spørsmål og kommet med avklaringer i beredskapsnyhetsbrev, ofte flere ganger i uken. Pr. i dag er det sendt ut rundt 20 slike brev, til rundt 300 daglig ledere, kvalitetsledere og andre med sentrale posisjoner i kjøttbedriftene. Ønsker du å stå på listen over mottakere, send oss en e-post.

På kjøttbransjen.no/beredskap kan medlemmene finne siste nettsaker fra KLF om korona. Vi har også publisert svar på spørsmål vi har fått fra medlemmene, der vi har avklaringer.

De siste fem nyhetssakene som er publisert på siden er saker om at ansatte ved FG Kjøttsenter fikk påvist korona, at det er utfordrende for handelen å utsette frist for prisendringer, at KLF er med og gir koronaråd til regjeringen, at KLF ber handelen om utsatt prisfrist og at Fatland slår ring om produsentene sine i koronakrisen. Har du en nyhet fra din bedrift som fortjener å bli belyst, ta kontakt med redaktøren av bladet Kjøttbransjen.

På «spørsmål og svar»-siden har KLF pr. i dag svart ut like under 70 direkte spørsmål fra medlemmene. De første ble svart ut allerede 12. mars da Norge ble stengt ned. Krisen er nå over i en ny fase, og de siste spørsmålene som er svart ut handler mye om ferie, karantene og oppstart av funksjoner som har ligget nede, men som nå skal starte opp. Svarene er delt opp på temaene Samfunnskritisk funksjon, næringspolitikk, karantene, påvist smitte, slakting, transport, produsent, import, mattrygghet / matproduksjon / adgangskontroll.

På sidene under dokumenter ligger en del pdfer. Du kan finne veiledere, retningslinjer og sjekklister fra inn og utland. Det er også her vi legger brev og plakater som kan henges opp i bedriften.

Siden NHO tar seg av lønn, permittering og arbeidsgiver-problematikk, har vi henvist en del til dem der det er naturlig.

Siste saker