Kraftig økonomisk smell for Nortura

Kraftig økonomisk smell for Nortura Økte priser på blant annet strøm har ført til en solid kostnadssmell for Nortura. Nå iverksetter selskapet umiddelbare tiltak. Skjermdump: DN / mockup Nortura har,… Les mer

Kraftig økonomisk smell for Nortura

Økte priser på blant annet strøm har ført til en solid kostnadssmell for Nortura. Nå iverksetter selskapet umiddelbare tiltak.

Skjermdump: DN / mockup

Nortura har, i likhet med mange andre bedrifter i kjøttbransjen, opplevd et tøft år så langt. I løpet av andre tertial, det vil si månedene mai til august, har driftsresultatet (ebit) falt fra 379 millioner kroner i fjor til minus 14 millioner kroner i år. Ifølge Nortura utgjør de økte energikostnader alene en økt kostnad for konsernet på hele 96 millioner kroner.

294 millioner

Resultatet før skatt havnet på minus 72 millioner kroner for perioden, og for året så langt ligger tapet på hele 256 millioner kroner. Til sammenligning lå resultatet før skatt på 294 millioner kroner ved utgangen av august i 2021.

Selv om konsernet økte inntektene fra 8,64 milliarder i fjor til 9,25 milliarder kroner i år, ser de resterende postene i regnskapet heller dystre ut. Målt opp mot kostnadsøkningene som rammer Nortura, blekner nemlig de ekstra millionene i inntjening.

Lavere dagligvaresalg

– Det gjelder særlig strøm og energi, men også resten av innsatsfaktorene i produksjonen fra transport til emballasje. På toppen av dette kommer en kraftig nedgang i salget i dagligvaresektoren for alle aktører, sier Nortura-sjef Anne Marit Panengstuen til Dagens Næringsliv.

Under pandemien førte stengte grenser og restauranter til en økning i omsetningen i dagligvaresektoren, men nå er det slutt på koronaeffekten. På den andre siden har Nortura i andre tertial økt salget av varer til kantiner, hoteller og restauranter, som måtte holde stengt store deler av fjoråret.

Energiprisen biter

– Men det er ikke nok til å demme opp for nedgangen, rett og slett, konkluderer Anne Marit Panengstuen.

I rapporten peker Nortura blant annet på at kun deler av prisøkningen er kompensert gjennom økt prisuttak. Hvor mye prisene fra Norturas selskaper har økt det siste året, vil imidlertid ikke Panengstuen svare på.

– Men i all hovedsak er det strømprisene og energiprisene som biter. Disse har økt mye, og mer enn man forutså, siden sist vi justerte prisene våre, legger hun til.

I tillegg til økte priser peker Nortura også på et lavere produksjonsvolum generelt, sykefravær i forbindelse med pandemien og begrensninger på kylling som har gitt lavere kapasitetsutnyttelse, som årsak til det svake resultatet.

Siste saker