Kraftig økt storfeimport i fjor

Kraftig økt storfeimport i fjor Den totale importen av kjøtt fra svin, storfe, småfe og kylling var på nær 24 000 tonn i fjor. Det er en kraftig økning sammenlignet… Les mer

Kraftig økt storfeimport i fjor

Den totale importen av kjøtt fra svin, storfe, småfe og kylling var på nær 24 000 tonn i fjor. Det er en kraftig økning sammenlignet med året før, viser tall fra Landbruksdirektoratet.

Den totale importen av storfe kom opp i 15 527 tonn i fjor, en økning på 50 prosent fra 2019, men under toppårene 2015–2017. Importen var størst i sommermånedene, men betydelige også i november. Normalt er det ikke nedsatt toll fra oktober til desember. Det er helslakt-importen som i første rekke har økt.

For småfe var importen beskjeden, kun 289 tonn. Av dette kvantum var 62 tonn av Islands-kvoten (600 tonn).

Det ble importert til sammen 1 161 tonn fjørfe i fjor, en nedgang på 535 tonn fra 2019, men en liten økning fra det normale som har ligget på rundt 750 tonn årlig. Fordelingen her var 981 tonn kylling, 165 tonn kalkun og ni tonn and.

Når det gjelder import av egg, endte den på 589 tonn i fjor, en nedgang på snaut 200 tonn fra året før.

Fordelingen her var 125 tonn befruktede egg og 464 tonn konsumegg.

Siste saker