Krevende tider for sør-norske bønder

Krevende tider for sør-norske bønder Per A. Sleipnes Sommeren 2018 vil definitivt gå inn i historien som en prøvelse for sør- norske bønder. Den vedvarende varme og tørre været, har… Les mer

Krevende tider for sør-norske bønder

Per A. Sleipnes

Sommeren 2018 vil definitivt gå inn i historien som en prøvelse for sør- norske bønder. Den vedvarende varme og tørre været, har ført til akutt fôrmangel de fleste steder sør for Trøndelag og resultatet ser vi allerede. Dyr til slakteriene i hopetall. Ja, så mye dyr er sendt til slakteriene denne sommeren at fryselagrene nå er rekordfulle.

Vi snakker om en tørkekrise av dimensjoner og skadetall på godt over en milliard kroner er nevnt – uten at vi med sikkerhet vet hvor kostbart dette blir til slutt. Enkelte bønder har hatt en førsteslått ned mot 30 prosent, de fleste har rundt 70 – 80 prosent av normalavling. Det er en svært krevende situasjon for mange dyktige norske bønder – en situasjon de står fullstendig maktesløse overfor.

Derfor blir det viktig framover å redusere skadevirkningen så mye som mulig. Hvordan det skal skje, kan det vær delte meninger om. Men noe synes klart: tørken vil gi merarbeid for å dekke opp fôrmangelen, og bønder må regne med å bruke mer tid i fjøset i vinter – med mer støy. For fôrbrettet blir tomt mye av dagen, og dyra vil bli mer urolige.

– Vi føler med bønder som akkurat nå sliter i motbakke og lurer på hvordan de skal få endene til å møtes.

Et konkret råd til de bøndene som er hardest rammet er å utnytt beitene maksimalt i høst. Slipp kyrne i utmarka, bruk halm og spar på vinterfôret lengst mulig. Det er dessuten viktig å høste det som høstes kan. Gammel eng og marginale områder må utnyttes. Kvantitet er viktig i et år der vi bare må glemme kvalitet.

Et annet råd til bønder som nå fortviler og ikke vet hva vinteren vil bringe, er å sette opp en fôrplan. Her er det hjelp å få både fra fôrleverandører og Norsk Landbruksrådgivning. Lag en plan ut fra hva du har og hvordan du best skal bruke kraftfôr, halm og utnytte dette.

For det som er viktig nå er å unngå panikkslakting av dyr – så vel storfe som småfe. Det kan kjøpes inn mye kraftfôr før det lønner seg å slakte. Vårt råd er å beholde så mange dyr som mulig, lengst mulig. Flere banker og finansinstitusjoner har allerede signalisert at de kan være villige til å utsette avdrag på lån og nettopp denne type betalingsutsettelse kan være gull verdt for å forsere den kneika som nå synes veldig tung å komme over. Poenget er at optimismen ikke må bli borte i kjølvannet av den tørkekrisen vi nå ser konsekvensene av.

Og så kan det bli avgjørende å søke om avlingsskadeerstatning. Fristen er 31.oktober og selv om det er 30 prosent egenandel, kan dette bidra til å berge stumpene. 50 prosent av forventet erstatning kan utbetales som forskudd dersom det er behov for det.

Vi føler med bønder som akkurat nå sliter i motbakke og lurer på hvordan de skal få endene til å møtes. Det tærer på både fysiske og mentale krefter å se dyrene bli magre på grunn av mangel på høyverdig fôr og sendt til slakteriet lenge før tiden. Nå håper vi myndighetene er rause og gir den støtte som må til. Det fortjener en dyktig norsk bondestand.

Siste saker