Kvalitetslederne samlet i Lofoten

I begynnelsen av juni samlet KLF medlemmenes kvalitetsledere for kompetansebygging og nettverksbygging. Hver eneste dag får KLF mange spørsmål fra medlemmene. Noen ganger fungerer vi som sparringspartner, andre ganger går… Les mer

I begynnelsen av juni samlet KLF medlemmenes kvalitetsledere for kompetansebygging og nettverksbygging.

Hver eneste dag får KLF mange spørsmål fra medlemmene. Noen ganger fungerer vi som sparringspartner, andre ganger går KLF inn i mer krevende saker som involverer flere KLFs-ansatte og forskjellige fagområder.

– Mange problemstillinger er av interesse for flere medlemmer. KLF har derfor egne temadager eller samlinger hvor spørsmål som berører medlemmene tas opp og der myndigheter og kompetente personer inviteres inn. De siste årene har slike tema for eksempel vært merking, tilsetningsstoffer og matkriminalitet, sier Christiane Hoffmann, KLFs fagsjef på kvalitet- og mattrygghet.

Kvalitetsledernes årlige fysiske samling, denne gang i Lofoten, startet med omvisning hos Horns Slakteri, før turen gikk videre til Lofoten Seafood Center der gruppen fikk omvisning og kunnskap om tørrfisk. Kvelden ble avsluttet på ekte norrønsk vis med middag hos Lofotr Vikingmuseum på Borg.

Dag to av samlingen var i Svolvær, der Justervesenet tok for seg vektberegning av ferdigpakninger og internkontroll av måleredskap. Animalia snakket om nye kostråd og endring i merkeordninger, og på Teams ble Europas strategi for bærekraftig matproduksjon løftet av Norges matråd ved EU-delegasjonen i Brussel. KLF hadde i tillegg flere innlegg om mattrygghet, kvalitet, fortolkninger og forståelse av regelverk, bransjestandarder og beredskap.

Variert program over to dager for kvalitetslederne.

Hoffmann fikk gode tilbakemeldinger på vårens samling. Hun er svært opptatt av at de som jobber med kvalitet lærer hverandre å kjenne.

– De fleste kjøttbedrifter har egen kvalitetsleder. I de mindre bedriftene kan daglig leder ha rollen, mens hos de større bedriftene er dette egne dedikerte personer.

– Å være ansvarlig for kvalitet kan være en ensom rolle. Det kan være få personer å sparre med, og det kan være utfordrende å holde seg oppdatert på nytt regelverk og nye løsninger. Derfor har KLF etablert et nettverk for alle som har ansvar på kvalitet.

Flere ganger i året inviterer KLF til digitale og fysiske samlinger for medlemsbedriftenes kvalitetsansvarlige. Målet er å utveksle erfaringer, få påfyll av kunnskap, og å skape et trygt og viktig nettverk for de kvalitetsansvarlige. Fysiske samlinger kombineres gjerne med bedriftsbesøk. I tillegg holder KLF medlemmene oppdatert gjennom et eget nyhetsbrev som omhandler «kvalitet», en egen Facebook-gruppe for de kvalitetsansvarlige og jevnlige Teams-møter i beredskapssituasjoner.

Siste saker