Kvotefordelingen Islandslam 2012

KLF disponerer rettigheten til å importere inntil 180 tonn islandslam i 2012. Fordeling av kvoten skjer etter bud avgitt til KLF innen fredag 11. november klokken 12.00. Interesserte medlemmer kan laste ned mer informasjon og eget skjema på våre intranettsider.

Gå til innlogging for medlemsbedrifter.

Siste saker