Kyllingmanko åpner for mer norsk produksjon

Norske forbrukere er vant til billig grillkylling i de store kjedebutikkene, men møter nå tomme disker. Kyllingene selges ofte som lokkevarer til under kostpris i butikk. KLF ønsker å utnytte manko-situasjonen til å øke norsk kyllingproduksjon.

- Situasjonen er knapp, men det er ikke for lite kylling i til å dekke behovet til det Norske markedet. Norturas prognose datert 13. mars viser et underskudd på 150 tonn, altså 0,64 % av det totale salgsvolumet i 1. tertial i år, sier Endre Myhr marked- og prognosesjef i KLF.

For lite kylling bør justeres tidligst mulig i verdikjeden
 Nortura ønsker å importere hel fersk kylling fra utlandet, og har derfor søkt Statens Landbruksforvaltning om administrativ tollnedsettelse.

KLF er opptatt av å sikre størst mulig produksjon hos norske bønder fremfor å øke importen. Eventuelt kan en importere egg inn til rugeri en kortere periode. Slik utnytter en manko-situasjonen til å øke norsk kyllingproduksjon.

- Vi er sikre på at økt norsk produksjon ved underskudd er den beste strategien både for norske bønder og våre medlemsbedrifter - altså for hele verdikjeden. Underdekning av kylling bør som en konsekvens av en slik strategi justeres tidligst mulig i verdikjeden med prioritet på egg til foreldredyr til rugeegghøner, deretter rugeegg, sier Myhr. Denne produksjonen er det mulig å omstille raskt, til forskjell fra for storfe og lam.

Allerede høsten 2011 i fjor har det vært klart at det blir en knapp markedsdekning på vårparten for hvitt kjøtt. Hugaas Rugeri var en av bedriftene som så dette, og søkte om administrativ nedsatt toll for import av egg til klekking av slaktekylling tidligere i vinter. SLF sa for kort tid siden, men har nå mulighet til å revidere vedtaket. I så fall får en opp norsk produksjon i løpet av få uker.

Underdekningen er allerede på vei ned
KLFs medlemsbedrifter innen produksjon av hvitt kjøtt rapporterer om en markedsituasjon hvor det en positiv utvikling for kylling, og det er løpende dekning av normalt behov.

Den norske produksjonen av kylling er i dag sterkt begrenset av konsesjonsgrensene.
- Mindre grep fra politisk hold kan få flere produsenter til raskt å øke produksjonsvolumet. Slik slipper vi å importere kylling som kunne vært produsert i Norge. Med et nei til import fra SLF kan norske kylling produsenter benytte knapphetssituasjonen i markedet til å få opp Norsk produksjon, sier Myhr

KLF registrerer at medlemsbedriftene har gjort en god jobb med å tilpasse tilbud og etterspørsel. Det registreres at Nortura foretar betydelige justering i sin varestrøm; justeringer de selv har full kontroll over. De har i lengre perioder pålagt produksjonsbegrensninger for produsentene sine, og det er foretatt en betydelig overføring av volum i Trøndelag til en annen aktør. Samtidig er det i liten grad etablert nye produsenter etter det vi kan bedømme.

Hos KLF-medlemmet Cardinal Foods, Norges nest største leverandør av hvitt kjøtt, er det ingen problemer med kyllingproduksjonen.
- Det er viktig å planlegge produksjonen i forhold til markedet. Vi leverer og har kontroll på produksjonen, sier administrerende direktør i Cardinal Foods, Torfinn Prytz Higdem.

Siste saker