Lagrene av sau- og lammekjøtt minker

Lagrene av sau- og lammekjøtt minker Overskuddet av saue- og lammekjøtt blir endelig mindre, og vil etter årets sesong være på rundt 300 tonn. Hittil i år er det solgt… Les mer

Lagrene av sau- og lammekjøtt minker

Overskuddet av saue- og lammekjøtt blir endelig mindre, og vil etter årets sesong være på rundt 300 tonn.

Hittil i år er det solgt 2300 tonn saue- og lammekjøtt fra reguleringslageret. Det medfører at overskuddet vil være rundt 300 tonn etter årets sesong, ifølge de nye prognosene fra Nortura totalmarked.

– Det er fortsatt krevende for saueprodusentene, og først når vi får reell underdekning over noen år vil reguleringslageret bli bygd ned og markedet kan komme i balanse, sier Jakob Simonhjell, direktør for totalmarked kjøtt og egg, i en pressemelding.

For storfekjøtt er anslaget et underskudd på 10?500 tonn, som er noe lavere enn tidligere på grunn av lavere salg. Det nye anslaget for svinekjøtt ligger på omtrent 1100 tonn på lager mot slutten av året.

Siste saker