Landet rundt

Landet rundt Vil begrense produksjon av sau- og lammekjøtt Fire landbruksorganisasjoner fra Oppdal ber om strengere regulering for å motvirke overproduksjonen av sau- og lammekjøtt, ifølge avisen Oppdalingen. Foreningene tar… Les mer

Landet rundt

Vil begrense produksjon av sau- og lammekjøtt

Fire landbruksorganisasjoner fra Oppdal ber om strengere regulering for å motvirke overproduksjonen av sau- og lammekjøtt, ifølge avisen Oppdalingen.

Foreningene tar i et brev til Norges bonde- og småbrukarlag og Norges Bondelag til orde for å ta overproduksjonen av sau- og lammekjøtt mer på alvor. Nå ber de om strengere produksjonsregulering.

I forbindelse med årets jordbruksforhandlinger oppfordrer oppdalsbønder på vegne av en presset næring sterkt til produksjonsregulering.

– I Norge har vi erfart en voldsom overproduksjon av sau- og lammekjøtt de siste årene. I uke 50 i 2019 lå det eksempelvis 2 875 000 kilo lam på reguleringslager. Overproduksjonen har resultert i store økonomiske ringvirkninger for produsentene, skriver Aud Marie Bøe fra Oppdal sau og geit, Ola Krokann i Oppdal bonde- og småbrukarlag, Kenneth Jamtseter i Lønset bondelag og Kari Toftaker i Oppdal bondelag i en felles pressemelding.

De fire landbruksorganisasjonene representerer majoriteten av bøndene i Oppdal – landets største sauekommune. I Oppdal slippes det hvert år 46 000 sau ut på beite.

…og stor salgsøkning etter ‘Matsjokket’

Fra NRK-programmet «Matsjokket» ble sendt i slutten av oktober og til 1. februar, økte salget av saueprodukter hos NorgesGruppen med nesten 100 000 kilo.

– Sauekjøtt har hatt ei fin utvikling hos oss etter Matsjokket. I perioden fra programmet ble sendt og fram til 1. februar, økte salget av rene produkt av sauekjøtt – inkludert for eksempel fenalår – med 92 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, sier Kine Søyland, kommunikasjonssjef i NorgesGruppen.

Også Rema kan rapportere om økt salg. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Torkel Fjørtoft, solgte Rema 37 tonn fårefilet og hadde ei stor økning i fenalår-salget de siste ti ukene av fjoråret.

Regelbrudd hos fire av ti lokale kjøttprodusenter

En fersk rapport fra Mattilsynet konkluderer med at lokalmatprodusenter synder mest med dårlig hygiene og manglende kunnskap om produksjonen.

Det var i fjor høst at en tilsynsgruppe hos Mattilsynet rettet søkelyset mot lokale kjøttprodusenter.

Det ble ført tilsyn med til sammen 102 lokale kjøttprodusenter, noe som tilsvarer 20 prosent av de registrerte virksomhetene. Drøyt halvparten fikk ingen merknader, mens 38 prosent fikk varsel om vedtak.

Mattilsynet avdekket ingen forhold som ga grunnlag for å vurdere produktene som utrygge.

Bakgrunnen for tilsynet var ønsket om å videreutvikle Norge som matnasjon og at lokalmat er en viktig del av denne utviklingen. Derfor tok tilsynsmyndigheten for seg mindre kjøttprodusenter.

Spredning av E.coli i norsk svineproduksjon

I sin doktorgradsavhandling, har Håkon Kaspersen påvist en viss spredning av E. coli-bakterien i den norske svine- og kyllingproduksjonskjeden.

Funnene viser viktigheten av overvåkning av resistente bakterier og kontrolltiltak med hensyn til import.

Bruk av antibiotika er assosiert med økende forekomst av resistente bakterier, spesielt kinoloner, som er en familie syntetiske antibiotika. Norge er et av de landene i verden med lavest forbruk av antibiotika i produksjonsdyrnæringen, og spesielt kinoloner benyttes i svært liten eller ingen grad. Likevel finner vi kinolonresistente E. coli i prøver fra norske produksjonsdyr i overvåkningsprogrammet for antibiotikaresistens i fôr, dyr og næringsmidler (NORM-VET).

Før prosjektet startet visste man ikke hvorfor disse bakteriene var resistente, og heller ikke hvor de kom fra. I denne studien ble det benyttet avanserte metoder for å karakterisere mekanismer i bakterienes arvestoff (DNA) som kunne forklare hvorfor de er resistente. Slektskapet mellom bakteriene ble kartlagt for å identifisere mulige smittekilder og også for å finne ut hvor disse bakteriene kunne stamme fra.

Hasvang Vaag får fornyet tillit i Nortura

Valgkomiteen innstiller på at styreleder Tone Hasvang Vaag (bildet) i Nortura velges for en ny periode.

Vaag ble valgt inn i Nortura-styret i 2016 og har vært styreleder siden 2017.

Jeg er veldig glad for at valgkomiteen har innstilt meg videre. Jeg føler vi er i gang med veldig mye bra, og så er det noe med å få gjort ting ferdig, sier Vaag til avisa Nationen.

Rapport om biogass av husdyrgjødsel

Jordbruksavtalepartene har nå fått en rapport om husdyrgjødsel til biogass. Rapporten er et oppdrag fra jordbruksoppgjøret 2019 og har en gjennomgang av virkemidler for økt utnyttelse av husdyrgjødsel til biogassproduksjon.

– Økt bruk av husdyrgjødsel til biogass er et viktig område i arbeidet med å redusere klimagassutslippene fra jordbruket. Satsing på biogass passer også godt inn i oppfølgingen av klimaavtalen vi har med jordbruket. Vi skal nå ta med oss anbefalingene fra rapporten inn i årets jordbruksforhandlinger, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Arbeidsgruppen som har levert rapporten har hatt representanter fra Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag, ENOVA, Innovasjon Norge og Miljødirektoratet. Landbruksdirektoratet har ledet arbeidet. Tilrådingene legges fram til vårens jordbruksforhandlinger.

400 tonn egg ‘går i grisen’

illustrasjon: Colourbox

Nortura vil bruke 400 tonn egg til dyrefor, grunnet overproduksjon. Selskapet sier at flere av eggene trolig kunne ha blitt spist av mennesker, om ikke Norge var pålagt å følge EU-direktiv om holdbarhet.

Det er det statlige Omsetningsrådet som med åtte mot to stemmer har innvilget Norturas søknad om å bruke egg som var beregnet på mennesker til dyrefor.

Ifølge Nortura vil det ikke være mulig å bruke det nåværende egglageret, som nærmer seg 1200 tonn, til vanlige produkter før eggene blir for gamle.

– Det er så enkelt som at reguleringslageret for egg har blitt så stort at vi ikke får omsatt alle eggene før de går ut på dato. Da er det bedre å benytte eggene som en fõrressurs, i stedet for at de blir kastet, sier direktør i Totalmarked Kjøtt og Egg i Nortura, Ole Nikolai Skulberg til NRK.

Svinekjøtt i nord tilbakekalt

Nortura tilbakekalte nylig flere svinekjøttprodukter i Troms, Finnmark og Nordland. Det opplyser selskapet i en pressemelding.

– Årsaken til tilbakekallingen er at varene har blitt frigitt til markedet uten mottatt svar på rutinemessig trikin-prøvetaking, og vi er derfor pålagt å tilbakekalle varene», heter det fra Nortura.

Produktene er utelukkende solgt hos Eurospar/Spar-kjeden eller Rema 1000.

Trikiner er parasitter og kan gi sykdommen trikinose. Dyr og mennesker smittes ved å spise larver innkapslet i rått eller dårlig varmebehandlet kjøtt, informerer Veterinærinstituttet på sine hjemmesider.

Siste saker