– Landsmøtet blir viktig for kursen videre

– Alle i bransjen som er opptatt av framgang og framtiden for de frittstående aktørene i dagens kjøtt-Norge, må kjenne sin besøkelsestid. Møt opp i Larvik i juni på KLF-landsmøtet og ERFA-samlingen.

Det er styreleder i KLF, Leif Malvin Knutsen, som oppfordrer til dette. På årets landsmøte skal en ny strategiplan for organisasjonen vedtas og den vil danne grunnlag for det løp de private bedriftene i Norge skal følge for å møte konkurransen fra Nortura.

På offensiven
– Vi kan vel slå fast at bjørnen har våknet. Etter flere år i motbakke, med påfølgende store interne omstruktureringer, har Nortura gjenvunnet slagkraften. Det skal vi i privat kjøttbransjen få merke de nærmeste årene. Etter at bedriftene i privat bransje økte sine markedsandeler fra midten på 1990-tallet og utover, klarte Nortura i 2012 igjen å komme på offensiven. Både for storfe og småfe økte de sine slakteandeler med nesten 0,7 prosent. For gris var stillingen uendret. Private økte derimot med 0,3 prosent for fjørfe og hele 31 prosent på egg, påpeker Knutsen.

Strukturendringer
– Hva mener du har preget den frittstående del av bransjen i din siste periode som styreleder?
– Det har skjedd svært mye gledelig på struktur. Den strukturering som har funnet sted i bedriftene har vært en nødvendighet for å holde trykk og tempo oppe. Det siste eksempelet fikk vi nylig da Cardinal Foods gikk inn i en ny og  spennende eierkonstellasjon. Nytenkning og nyorientering er stikkordet for privat kjøttbransje akkurat nå.

– Og hva med Nortura og samvirkedelen av bransjen?
– Også Nortura har vært endringsvillige når det gjelder egen organisasjon. Med gode støttespillere i den rød-grønne regjeringen, har samvirket vunnet flere viktige «slag» på det næringspolitiske området, sier styrelederen og nevner følgende eksempler:

Volummodellen utvides – det ser ut som om egg og lam går inn i volummodellen i 2013, mens vi håper å hindre overgang for sau, purke og råne.

Store endringer i forskrift for markedsregulering når det gjelder egg slik at de er tilpasset Nortura sine egne behov og ikke bransjens totale situasjon.

De har klart å «frede» en innfraktordning som er urettferdig, men passer Nortura og deres behov. I innspill til jordbruksavtalen gjør de forsøk på å styrke denne fordelen gjennom økt bevilgning til innfrakt.

Nortura har lykkes i å stanse en omgjøring av eierforholdet i Animalia. Våre innspill til endring har vært at Animalia skal eies og styres likeverdig av Nortura og privat bransje.

Blå-gult
– Hva tenker du rundt stortingsvalget til høsten. Vil det påvirke balansen i kjøttbransjen?
– En ny rød-grønn regjering vil helt sikkert medføre ytterligere konkurranseulemper for KLFbedriftene. En mer «blå» regjering vil gi oss motsatte muligheter. Samtidig er vi urolige for at en mørkeblå variant kan svekke økonomien i
primærjordbruket og dermed redusere produksjonen av de råvarene vi trenger som grunnlag for vår virksomhet. Trolig vil en blå-gul variant være den beste løsningen for oss, sier Leif Malvin Knutsen.

Urovekkende
– Hva bekymrer deg mest akkurat nå?
– At ikke norske bønder klarer å produsere det markedet etterspør av storfekjøtt og lammekjøtt. Dette er urovekkende. Det gjør det også vanskeligere å satse på konsepter som bygger på norskhet. Vi støtter helhjertet opp om alle
tiltak som kan øke produksjonen av storfekjøtt. Og vi har også tatt initiativ til en sterkere satsing for økt produksjon av lammekjøtt, avslutter styrelederen i KLF.

Siste saker