Gradvis innføring av lengdemåling

I april vedtok klassifiseringsutvalget at lengdemåling for småfe skal innføres. Men innføring av klassifisering med lengdemåling som obligatorisk system for småfe kan først skje i 2023, og klassifiseringsutvalget ønsker en… Les mer

I april vedtok klassifiseringsutvalget at lengdemåling for småfe skal innføres. Men innføring av klassifisering med lengdemåling som obligatorisk system for småfe kan først skje i 2023, og klassifiseringsutvalget ønsker en gradvis innfasing i anleggene.

Animalia har jobbet med lengdemåling siden 2013. Først ute var storfe. Det viktige tallet er K-faktor, som beskriver forholdet mellom slaktets vekt og lengde. K-faktor er viktig for hvilken klasse slaktene kan oppnå. Klassifisering med lengdemåling for storfe ble innført fra 2019 og for reinsdyrslakt fra høsten 2019.

Fatland Jæren

Et lengdemålingssystem for småfe ble montert på Fatland Jæren i januar 2022. Systemet har fungert godt både på sau og geit. Det fungerer i hovedsak likt som det som er i bruk på reinsdyr. En forskjell er at lengdemåleren styres av et «hjul» som er raskere i bruk enn fjernkontrollen som brukes på reinsdyrslakteriene.

– Nye installasjoner av lengdemålere vil skje utover i 2022 og 2023. Meats, som er utstyrsleverandør, er i ferd med å produsere nødvendig utstyr, og det nye utstyret vil gradvis komme på plass og tas i bruk etter avtale med slakteriene, sier Morten Røe, fag sjef klassifisering i Animalia.

God forklaringsgrad

En likning regner ut slaktets klasse. Den baseres på informasjon om kategori, vekt, lengde, K-faktor, kjønn, variant og fettgruppe. For småfe har vi sju kategorier, ut av kjønn og alder. Variant skiller ordinære slakt fra villsau. Kjønn og fettgruppe bestemmes av klassifisøren.

– Forklaringsgraden for likningen er beregnet til 87 prosent. Det vil si at likningen treffer godt både når det gjelder nivå og variasjon i slaktenes klasse, sier Røe.

Resultater

Fasit klasse er bedømt av Animalia og er satt på 1108 slakt. Fasit-datasettet vil bli utvidet videre i prosjektet. Det er utfordrende å få god representasjon i alle de sju slaktkategoriene. Det er også krevende å få mange nok slakt i de laveste klassene, fra P- og opp til O.

VariabelAntallMiddelStdMinsteStørste
Klasse, slakteri1 1087,631,72112
Fasitklasse, Animalia heltall1 1087,641,91113
Fasit bakpart, Animalia1 1088,091,97114
Fasit midtpart, Animalia1 1087,161,96113
Fasit forpart, Animalia1 1087,621,87112
Fasitklasse desimaler, Animalia1 1087,621,87112,67
Estimert klasse, likning1 1087,661,761,1112,89
Estimert helklasse, likning1 1087,671,79113

* Klassene har nummer fra 1 til 15, hvor P- har 1 og E+ har 15. Middel klasse ligger mellom klassene 7 (R-) og 8 (R). Standardavvik oppgis i antall klasser.

Siste saker