Listhaug med nye signaler til privat bransje

– Jeg har forventninger om at KLF i en rekke sammenhenger fremover vil bli en viktig samtalepartner for departementet. Våre synspunkter vil bli lyttet til på en annen måte enn tidligere, sier Leif Malvin Knudsen, etter KLFs møte med ministeren.

5. desember var KLF invitert til møte hos Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Hele den politiske ledelsen fra Landbruks- og matdepartementet og departementets øvrige fagfolk på området var til stede. LMD hadde også invitert Nortura til møtet. - Vi synes det er svært positivt å bli invitert til å møte ministeren. Det er mange år siden den private delen av kjøttbransjen har blitt tatt med på råd. Den forrige ministeren, Trygve Slagsvold Vedum, tok seg ikke tid til å møte oss. Invitasjonen fra Listhaug etter kun seks uker viser et skifte i syn på private kjøttbedrifter, og vår plass i næringen i forhold til samvirke.
Leif Malvin Knutsen fra Fatland, styreleder i KLF.
Leif Malvin Knutsen fra Fatland, styreleder i KLF.
KLF stilte med styreleder i KLF Leif Malvin Knutsen (Fatland), nestleder i KLF-styret Torfinn Prytz Higdem (Scandi Standard Norway), styreleder i KS Harald Furuseth (Furuseth) og adm. direktør i KLF Bjørn-Ole Juul-Hansen. I møtet vektla KLF betydningen av å opprettholde sterkt importvern. - Importvernet er den viktigste bærebjelken i norsk landbruk. Vi er avhengige av å ha økonomiske rammevilkår som kompenserer for de særnorske merkostnadene. Samtidig er det viktig at det føres en landbrukspolitikk som fortrinnsvis ikke øker prisdifferansen til Sverige, sier Knudsen. - Endringer som kommer på dette området må utredes grundig for konsekvenser før iverksettelse. Markedsreguleringen ble som forventet sentral. KLF hevder at dagens ordning med Nortura som markedsregulator fører til at den største aktøren i markedet får innsyn i og oversikt over, konkurrentenes situasjon på en helt urimelig måte. - Selv om KLF og Nortura har forskjellige mål og standpunkt rundt ordningen er det nå enighet om å ta en gjennomgang av markedsreguleringen, noe regjeringsdokumentet også legger opp til. For oss er det avgjørende å få på plass en konkurransenøytral ordning mellom alle konkurrerende aktører i verdikjeden, sier Knudsen. - Listhaug viste seg offensiv i forhold til regjeringens målsetning om vekst i landbruksproduksjon, bedring av lønnsomhet og det å gjøre det mer attraktivt for unge bønder å overta. På dette området er konsesjonsgrensene sentrale, sier Knudsen. - Her har det ikke vært særlige justeringer de siste ti årene, på tross av en mer effektiv produksjon. Knudsen forteller at ministeren var tydelig på at grensene justeres både for å skape lønnsomhet, men også for å få utnyttet dyr teknologi som for eksempel melkeroboter. KLF spilte inn ønsket om at konsesjonene minst må danne grunnlag for et årsverk. Endringer må skje gradvis og gjennomføres når det er markedsmessig åpning for justeringer. - Generelt må jeg si at møtet var svært positivt. Bare det at vi har blitt invitert etter seks uker med ny minister er et klart uttrykk for det. Listhaug ba om tid frem til mai og jordbruksoppgjøret med å stake ut kursen. Hun sier hun vil sette et tydelig regjeringsstempel på oppgjøret.

Siste saker