Lite nytt ut over lekkasjene

I Landbruks- og matdepartementets budsjett fremkommer det lite nytt ut over lekkasjene vi allerede har fått de siste 3 ukene, samt gjentakelser av mål og ambisjoner i Landbruksmeldingen. Når den mest kontroversielle saken til departementet er “gammelt nytt”, blir gjennomlesningen av budsjettet et antiklimaks.

Bjørn-Ole Juul-Hansen

Bjørn-Ole Juul-Hansen

Noen momenter:

  • Tollsatser for fryst biff/filet av storfe endres fra 119 kroner til 344 prosent
  • Tollsatser for hele/halve skrotter av lam endres fra 32,49 kr til 429 prosent
  • Det opprettes en helt ny kvote på 500 tonn biff/fillet fra GSP-land (herunder Sør-Amerika) med dagens tollsats, dvs. ca. 107 kroner. Det kan se ut til at denne kvoten fordeles etter EU-modell, dvs. “først til mølla”.
  • De indikative takene for kjøttimport fra Swaziland og Namibia/Botswana ønskes avviklet til fordel for kvoter. Dette skal skje gjennom forhandlinger i SACU.
  • Bondens Marked er ny på lista over organisasjoner som får støtte, 500 000 kr
  • Det er ikke sagt noe om justering av konsesjonsgrenser
  • Departementets mål hierarki er nå satt opp tydeligere, (slik det var i landbruksmeldingen), men det er fortsatt ikke et spisst nok hierarki.
  • Ingen nye avgifter er innført som del-finansiering av Mattilsynet.

Fram mot Stortingets behandling av budsjettet vil KLF jobbe for at forslag/tiltak skal være hensiktsmessig og fornuftige også sett fra den private delen av kjøttbransjen.

Gå til "Prop. 1 S" - tilråding frå Landbruks- og matdepartementet

Siste saker