LMD tør ikke utfordre Omsetningsrådet

LMD tør ikke utfordre Omsetningsrådet OSLO / HAUGESUND Landbruks- og matdepartementet vil ikke utfordre Omsetningsrådet i forbindelse med konkurransesituasjonen knyttet til leveranser av kjøtt og kjøttprodukter offshore. Det fastslår statssekretær… Les mer

LMD tør ikke utfordre Omsetningsrådet

OSLO / HAUGESUND Landbruks- og matdepartementet vil ikke utfordre Omsetningsrådet i forbindelse med konkurransesituasjonen knyttet til leveranser av kjøtt og kjøttprodukter offshore. Det fastslår statssekretær Widar Skogan overfor Kjøttbransjen.

Per A. Sleipnes

Statsråden har, på vegne av departementet, sagt at det må være opp til bransjen å sette seg ned og diskutere denne saken, sier statssekretær Widar Skogan.

I forrige utgave av bransjebladet skrev vi om Toma Mat i Haugesund som nå kan få reduserte muligheter til å levere kjøtt offshore. Det etter signaler fra Omsetningsrådet om at denne ordningen skal være eksklusiv for Nortura – som også er markedsregulator.

Lite oppløftende

Saken ble fulgt opp av politikere på Stortinget og Hege Haukeland Liadal (A) stilte skriftlig spørsmål til landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad (KrF) i sakens anledning.

Haukeland ville vite om statsråden vil tilrettelegge for et regelverk som sikrer at alle norske kjøttbedrifter kan konkurrere på like vilkår om leveranser av norsk kjøtt til norsk sokkel.

Svaret fra statsråden kunne oppfattes som lite oppløftende for dem som ønsker reell konkurranse i dette spesialmarkedet. Vi ba derfor statssekretær Widar Skogan om å utdype svaret og ønsket dessuten å vite om departementet har mulighet til å gjøre noe med regelverket som regulerer dette spesialmarkedet, eller om Omsetningsrådet har «all makt»?

Nedtur for Toma

Svaret han ga, må imidlertid oppfattes som en nedtur for Toma Mat og andre aktører som har kunder offshore.

– Ja, Omsetningsrådet har i praksis all makt i spørsmål som dette. Her snakker vi om en ansvarsfordeling mellom politikere og representanter for næringen.

– Så selv om denne «makten» opplagt får negative konsekvenser for enkeltbedrifter, så sitter departementet på gjerdet?

– Statsråden har, på vegne av departementet, sagt at det må være opp til bransjen å sette seg ned og diskutere dette. Det vil jeg fortsatt oppfordre dem til å gjøre. Det er Omsetningsrådet som har ansvaret for regelverket rundt spesialmarkeder.

Klare føringer

– Men det er vel ikke noe poeng å diskutere dette når Omsetningsrådet legger så klare føringer?

– Omsetningsrådet har hatt regelverket på høring, og rådet er nå i ferd med å behandle saken. Det er ikke naturlig for oss å gripe inn i eller kommentere en sak som er til behandling i Omsetningsrådet, sier Widar Skogan.

– Men på generelt grunnlag: hvordan vurderer du/dere viktigheten av at norske kjøttprodukter basert på norske råvarer når ansatte i f.eks. offshoremarkedet?

– Statsråd Bollestad har tidligere svart generelt til Stortinget at det bør være en målsetting at mest mulig av maten som serveres på norsk sokkel kommer fra norsk produksjon. Landbruket og matindustrien bør nå sette seg sammen med oljebransjen, og finne en løsning til beste både for oljearbeiderne, norsk matproduksjon og miljøet. Det kan ikke være norske myndigheter som skal peke ut hvilke bedrifter som skal handle med operatørene på kontinentalsokkelen, dette må det være opp til bransjen selv å bestemme. Ulike bedrifter kan ha ulike interesser og ulike forutsetninger. Ettersom oljeinstallasjonene på sokkelen allerede i stor grad baserer sin forsyning av meierivarer og egg på norske produkter, mener jeg at det burde være mulig å oppnå en målsetting om at mest mulig av kjøttvarene også er produsert i Norge, sier Skogan

Skuffet over LMD

Adm. direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen er skuffet over LMDs manglende interesse for å ivareta konkurransen i markeder som åpenbart ikke er tenkt regulert som en del av landbrukspolitikken. Spesialmarkedene forsynes med bearbeidede varer. Så å gi en enkelt aktør gunstigere vilkår enn andre for å sikre seg råvarer til dette markedet, kan ikke være riktig. Det holder ikke at LMD viser til at det er «næringen» som bestemmer dette i og med at regelverket forvaltes av Omsetningsrådet. Næringen er i dette tilfellet er «landbruksnæringen» som har flertall i Omsetningsrådet. At de skal bestemme konkurransevilkårene for bedrifter i offshoremarkedet virker ganske underlig. Iallfall når de bestemmer ulike regler for ulike produkter i samme marked, sier Juul-Hansen med henvisning til at for egg og melk er vilkårene like for markedsregulator og andre aktører.

Siste saker