Må leve med koronatrusselen

Må leve med koronatrusselen OSLO Første uka i mai ble det estimert at en prosent av landets befolkning kan ha hatt Covid 19. Og før vi har en vaksine –… Les mer

Må leve med koronatrusselen

OSLO Første uka i mai ble det estimert at en prosent av landets befolkning kan ha hatt Covid 19. Og før vi har en vaksine – og de fleste er vaksinert – vil smitten fortsette å spre seg til vi alle har blitt smittet.

Illustrasjon: Colourbox

– Det betyr at KLFs medlemsbedrifter, gjennom hele 2020 og sannsynligvis også 2021, må jobbe intenst og fokusert for å hindre smitte å komme inn i bedriften. Samtidig må de være mentalt og praktisk forberedt på at den kan komme inn, og drastiske tiltak må iverksettes omgående, sier adm. direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen i KLF.

Han mener at her, som på de fleste områder, er det gjennomtenkte forberedelser, oppdatering av situasjonen og øvelse i håndtering som gir de beste forutsetningene for et godt resultat når uhellet er ut.

– Da pandemien kom, var KLF raskt ute og påpekte overfor medlemsbedriftene at de var av de beste i landet til å håndtere dette. Å jobbe mattrygghet og alt som hører med til det, er basisoppgaver i kjøtt- og fjørfebransjen. Utsagnet gjelder fortsatt. Men den store forskjellen mellom mattrygghets-jobbing, som i hovedsak skjer innenfor bedriftens fire vegger, er at jobben med å hindre smittespredningen gjør at bedriften må forholde seg til aktiviteten gjennom alle døgnets 24 timer for alle medarbeiderne, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen.

Han viser til hva det har medført i forhold til karantenediskusjoner, ferieløsninger, barnehageplasser etc. Hans konklusjon er at medlemsbedriftene har i all hovedsak har lyktes.

– Det er gjort en super jobb så langt! Men fordi bedriftenes kunnskap om mattrygghet har bidratt til at de kjapt har forstått hvordan smittebekjemping utføres, må vi ikke falle for fristelsen til å slakke på innsatsen. KLF er her om det trengs; vi fortsetter med våre koronabrev og samlinger på nett så lenge det er nødvendig. Men det vil alltid dukke opp nye utforinger. Gi oss gjerne innspill til problemstillinger vi skal ta tak i for å lette hverdagen i bedriftene, avslutter Juul-Hansen.

Siste saker