Målrettet arbeid reduserer transportdødeligheten

Målrettet arbeid reduserer transportdødeligheten Det siste tiåret har norsk slaktekyllingbransje jobbet målrettet med å redusere dødeligheten underveis til slakteriene. Dette har gitt gode resultater. Käthe Kittelsen Animalia Sjåføren kontrollerer at… Les mer

Målrettet arbeid reduserer transportdødeligheten

Det siste tiåret har norsk slaktekyllingbransje jobbet målrettet med å redusere dødeligheten underveis til slakteriene. Dette har gitt gode resultater.

Käthe Kittelsen

Animalia

Sjåføren kontrollerer at ingen fugler har vinger i klem, før dyrene lastes på bilen. IllustrasjonsFoto: Käthe Kittelsen

I 2018 oppnådde vi det laveste tallet registrert i Norge noen gang.

0,2 prosent dødelighet

Plukking og transport er kritiske faser for slaktekyllingers velferd. Forskning har vist at dyrene kan bli stresset, redde og påføres skader hvis disse prosessene ikke er gode nok. Pr. i dag er transportdødelighet den mest brukte metoden for å måle dyrenes velferd i denne fasen.

Animalia samler årlig inn tall for transportdødelighet fra alle norske fjørfeslakterier. I 2009 ble det registrert en dødelighet på 0,2 prosent. Dette er et tall som er lavt i en internasjonal setting, men et høyt tall under norske forhold. Transportdødelighet for slaktekylling ble derfor satt på agendaen av en samlet bransje. I 2018 ble det registrert en dødelighet på 0,07 prosent. Dette er et svært lavt tall sammenlignet med utenlandske tall. Vi er ikke i mål ennå, men nedgangen viser at målrettet, langsiktig arbeid gir gode resultater.

Innsats i mange ledd

Siden 2009 har bransjen jobbet i mange ledd for å redusere dødeligheten. Det har blant annet vært mye oppmerksomhet på slaktekyllings helse på slutten av livet. Alle dyr som transporteres skal være friske, siden syke dyr takler dårligere den påkjenningen en transport er og har økt risiko for å dø på bilen. De skal derfor avlives på gården av dyrevelferdshensyn.

Det har blitt investert mye i å oppgradere bilparken med biler som gjør det lettere å styre klima og ventilasjon under transporten. Ny kunnskap har også blitt generert gjennom det fireårige FoU-prosjektet Skader og transportdødelighet hos slaktekylling, som ble avsluttet med en doktorgrad i 2017.

Plukking – en risikofaktor

I Transportprosjektet ble det avdekket at plukking er en viktig risikofaktor for både skader og transportdødelighet i Norge. Plukking innebærer å løfte slaktekylling fra gulvet i husdyrrommet og over i skuffene i transportenheten. Dårlig dyrehåndtering i denne prosessen kan påføre dyrene skader. Derfor har plukking vært et viktig innsatsområde. Animalia utarbeider i disse dager et e-læringskurs for plukkere, det holdes jevnlige møter og samlinger med plukklagene og det utføres mange plukkeforsøk for å optimalisere prosessen.

Alle disse tiltakene, samt mange flere, har ført til at transportdødeligheten for slaktekylling nå er rekordlav.

Fakta

Transportdøde dyr er dyr som har dødd i perioden mellom de legges i transportskuffene på gården og til de tømmes ut av skuffene på slakteriet.

Siste saker