Mange bedrifter med forbedret bunnlinje

Mange bedrifter med forbedret bunnlinje Rundt halvparten av de spurte i en spørreundersøkelse KLF har gjort blant medlemsbedriftene, oppnådde faktisk forbedring av tallene på bunnlinjen i perioden fra mars til… Les mer

Mange bedrifter med forbedret bunnlinje

Rundt halvparten av de spurte i en spørreundersøkelse KLF har gjort blant medlemsbedriftene, oppnådde faktisk forbedring av tallene på bunnlinjen i perioden fra mars til nå.

Foto/illustrasjon: Colourbox.. Collage: Morten Hernæs, 07. Foto penger: Scandinavian Stockphoto

Mange bedrifter gir dessuten uttrykk for at de tror det er sannsynlig at de kommer til å måtte stenge ned i en periode på grunn av koronapandemien. De fleste bedriftene som er spurt, antyder fem til ti prosent sannsynlighet for en slik nedstenging. Enkelte antydet sågar at nedstenging er svært sannsynlig.

Leveringsdyktige

Bakgrunnen for at KLF tok koronatemperaturen på noen medlemsbedrifter, var en henvendelse fra Landbruks- og matdepartementet (LMD). Departementet ønsket dels svar på hvilke utfordringer KLF opplever næringen står oppe i dersom nåværende situasjon vedvarer over tid, og ikke minst hvordan eventuelle utfordringer er tenkt løst.

– Svarene fra bedriftene hjelper oss å kartlegge situasjonen i bransjen. Vi fikk bekreftet at bedriftene våre vil være leveringsdyktig på varer til handel og storhusholdning. Dette forutsetter selvsagt at ikke mange store anlegg må stenge samtidig. Men det vil til tider være knapphet på norsk råvare. Derfor er det nødvendig at det åpnes for tilstrekkelig, og tidlig nok import, sier sjef for kommunikasjon i KLF, Svein Erik Eide.

– Fleksibilitet viktig

– Er slakting på noen måte truet som følge av smittesituasjonen?

– Slakting av rødt kjøtt skal kunne håndteres selv om et stort slakteri må stenge en periode. Eventuell stenging av kyllingslakterier er mer krevende, og mertransport kan skape behov for unntak av regler knyttet til transport. Det er da viktig at Mattilsynet er fleksible, sier Eide.

Han bekrefter at situasjonen knyttet til å få gjort nødvendig, planlagt vedlikehold, er vanskelig og tærer på kreftene. Denne type vedlikehold betinger blant annet bruk av utenlandsk arbeidskraft.

Planlagte oppgraderinger

– Enkeltbedrifter kan få utfordringer. Planlagte oppgraderinger og investeringer må gjennomføres og de viktigste kan ikke utsettes. Vi ønsker at unntaket i covid-19 forskriften (§ 6c med test etter ankomst og testing hver tredje dag + enerom), skal kunne benyttes for personer som skal utføre nødvendig vedlikehold og planlagte oppgraderinger – selv om personene kommer fra et «rødt land». At svært mange arbeidere havner i karantene når de returnerer fra julefeiring i utlandet på starten av 2021 vil for øvrig bli utfordrende, påpeker Svein-Erik Eide.

Mye tyder på at vi er vitne til en form for ufrivillig strukturering i bransjen, der noen av dem som er Horeca-spesialister ikke klarer å finne ny markedsadgang og svekkes, mens aktører som er godt posisjonert i dagligvare nå blir sterkere og står klare for å gå inn i Horeca-markedet når pandemien er over.

Siste saker