Mange bønder er ensomme og mer isolert

Mange bønder er ensomme og mer isolert Isolasjon, ensomhet og psykiske utfordringer. Det har blitt hverdagen for mange norske bønder under pandemien. Øystein Øren, produktsjef med ansvar for landbruk i… Les mer

Mange bønder er ensomme og mer isolert

Isolasjon, ensomhet og psykiske utfordringer. Det har blitt hverdagen for mange norske bønder under pandemien.

Øystein Øren, produktsjef med ansvar for landbruk i Frende Forsikring.

Det er en undersøkelse Sentio har gjort for Frende Forsikring som avdekker dette. Til sammen 1000 personer som jobber i landbrukssektoren har svart på undersøkelsen til Frende. Blant tilbakemeldingene som går igjen er at pandemien «begrenser det sosiale nettverket», «gir mindre kontakt med folk», «jeg er mer alene» og at det er «mentalt utfordrende».

Forsterker ensomhetsfølelse

– Mange jobber alene eller sammen med familien. Nå fører muterte virus og kraftige geografiske nedstengninger til enda mer sosial isolasjon også utenfor jobb, sier Øystein Øren, som er produktsjef med ansvar for landbruk i Frende Forsikring. Han mener koronatiltakene forsterker følelsen av ensomhet.

Krevende tider

Også landets største og viktigste bondeorganisasjon er klar over utfordringene norske bønder står overfor i de krevende tidene vi nå er inne i.

– Strenge restriksjoner begrenser mye både faglig og sosialt for bøndene, sier Astrid Solberg, som er organisasjonssjef og beredskapsansvarlig i Norges Bondelag.

Færre treffpunkter

– De som driver alene, jobber aleine. Når de ikke kan møte andre i samme situasjon blir de isolert, og går glipp av treffpunkter de ellers ville hatt med kolleger i samme næring. Mange har også litt ulik erfaring med digitale møter, men hopper i det etter beste evne, sier Øren i Frende.

Andre kommentarer handler om frykt for å bli syk som eier av en enkeltpersonsbedrift og at de opplever færre fysiske møter enn vanlig.

Ensformige arbeidsdager

– Vi merker at folk er lei pandemilivet nå. Mange som hadde det vanskelig fra før har fått det enda vanskeligere. Sosial isolasjon og bekymringer for fremtiden går igjen, sier psykolog ved Sense PKT, Jøri Horverak.

Hun nevner også ensformige arbeidsdager, manglende motivasjon, slitasje og stressrelaterte utfordringer som noe av det vi sliter med om dagen.

– Hvordan kan norske bønder håndtere de negative tankene?

– Åpenhet om hvordan vi har det er som oftest en fin inngang til forståelse, gode samtaler, aksept, ideer og tilpassede løsninger. Men hvis du sitter fast i vanskelige tanker og følelser for lenge er det lurt å oppsøke hjelp til finne strategier som hjelper deg inn på et bedre og triveligere spor. Ofte er det overraskende små justeringer som skal til, sier Jøri Horverak.

Må se framover

I tunge tider er det viktig å se framover.

– Forhåpentligvis vil frykt og ensomhet som mange norske bønder kjenner på avta når vi får stadig flere vaksiner og gode resultater. Vi er alle i samme båt og må hjelpe hverandre over kneika. Forhåpentlig er vi i gang med oppløpssiden av det som har vært en lang maraton, sier Øystein Øren i Frende Forsikring.

Siste saker