Mange kvinner fikk investeringstilskudd

Mange kvinner fikk investeringstilskudd Innovasjon Norges oversikt over hvem som fikk tilskudd til investeringer og bedriftsutvikling i landbruket i fjor, viser at rundt halvparten av alle investerings- og bedriftsutviklingstilskudd gikk… Les mer

Mange kvinner fikk investeringstilskudd

Innovasjon Norges oversikt over hvem som fikk tilskudd til investeringer og bedriftsutvikling i landbruket i fjor, viser at rundt halvparten av alle investerings- og bedriftsutviklingstilskudd gikk til kvinner. Dette er gledelig lesning for alle som er opptatt av mangfold blant bønder.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Selv om kvinnene bare utgjør 15 prosent av norske bønder, viser statistikken at det langt i fra bare menn som investerer og utvikler gården sin. Kvinneandelen blant dem som får innvilget tilskudd, er langt høyere enn kvinneandelen i landbruket skulle tilsi.

48 prosent

Innen tradisjonelt landbruk, var 48 prosent av mottakerne av investeringstilskudd kvinner, en økning på sju prosentpoeng siden 2015.

Ser man på tilskuddene til «andre landbruksbaserte næringer» er tallet enda høyere. Denne formen for landbruk er i stor grad kvinnenes arena.

Hele 80 prosent av alle investeringstilskuddene til utvikling av eksempelvis lokalmat, landbruksbasert reiseliv og Inn på tunet, gikk til kvinner.

634,5 millioner i år

Investerings- og bedriftsutviklingsmidlene i landbruket er forvaltet av Innovasjon Norge, og skal støtte opp om investeringer og bedriftsutvikling innen både tradisjonelt landbruk og andre landbruksbaserte næringer. For 2018 ble det satt av totalt 634,5 millioner kroner til ordningen over jordbruksavtalen.

Næringsutøvere under 35 år og kvinner er prioritert i deler av regelverket.

Mest til hysdyrbønder

Ellers viser tall fra Innovasjon Norge at husdyrbøndene får nesten alt tilskuddet fra Innovasjon Norge. Nesten 90 prosent av tilskuddene går til husdyrbøndene.

– Dette skyldes både at investeringsbehovet er stort innen husdyrproduksjon, samt at investeringsprosjektene er større og flere enn innen planteproduksjon, forklarte Olaug Bollestad, da hun i Stortinget svarte på et skriftlig spørsmål om hvordan innovasjonsmidlene fordeler seg mellom ulike produksjoner i norsk landbruk.

Siste saker