Mange ønsker hjelp til generasjonsskifte

– Et flott tiltak som jeg opplagt vil få utbytte av! Det er utgangspunktet til Thomas Drangsholt i Sørlandskjøtt når han nå har gjennomført KLFs aller første nettverkssamling i prosjekt «Neste generasjon».

Han er en av 14 andre «juniorer» som skal gjennomføre opplegget som omfatter tre samlinger. Og stikkordet er generasjonsskifte. Eller rettere sagt: Hvordan bli enda flinkere til å gjennomføre generasjonsskifte i kjøttbedrift. I likhet med andre bransjer, står mange bedrifter i kjøttbransjen overfor betydelige utfordringer i forbindelse med generasjonsskifte på ledelsessiden. Sønn eller datter til daglig leder skal på et tidspunkt inn i bedriftens ledelse, men det kan for mange fortone seg krevende. Denne erkjennelsen var motivet da KLF bestemte seg for å gjennomføre disse samlingene.

NETTVERKSBYGGING
– Jeg var ikke i tvil da muligheten bød seg. Ikke bare er det viktig rent faglig å få denne type input, det bidrar også til å utvikle og utvide nettverket mitt. Nettverksbygging er viktig om man har ambisjoner om å utvikle bedriften man jobber i. Denne type samlinger er en utmerket måte å få oss «i gang på», sier Thomas Drangsholt.

ERFARINGSUTVEKSLING
Også Martine Ertnes fra Moss har forventninger til opplegget. Hun er datter til Lars Ertnes som driver kjøttforretning sammen med sin bror Jon Ertnes i Østfold-byen.

– Gjennom KLFs nettverkssamlinger i «Neste generasjon» håper jeg å lære mer om hva det betyr å ha en lederposisjon i en kjøttbedrift og hvilke oppgaver, utfordringer og muligheter en slik posisjon gir. Dessuten blir det viktig for meg å høre om andres erfaringer da de overtok ansvaret for familiens bedrift. Samlingene gjør det også mulig å bygge nettverk og dele erfaringer med andre personer som er i samme situasjon som en selv, sier Marte Ertnes.

UTDANNET KOKK
Hun er utdannet kokk, men har valgt å satse på en karriere i familiens kjøttbedrift.

– Mange er «født inn» i denne spennende bransjen, men kanskje noen er usikker på om de har lyst til å ta over familiebedriften en gang i fremtiden. Denne type samlinger kan i så måte være avklarende. Selv har jeg bestemt meg, men jeg ble oppfordret av min far til å søke mer kunnskap gjennom disse samlingene, sier Martine Ertnes.

BESØKTE FATLAND OSLO
Da Kjøttbransjen var tilstede på første samling, var stemningen god. Samlingen omfattet bl.a. besøk og omvisning på anlegget til Fatland Oslo. Vidar Fatland, ga her et riss av bedriften han er ansatt i og de utfordringer og muligheter han har opplevd på kroppen.

MAGEFØLELSEN VIKTIG
Tilstede her var også en annen erfaren bransjemann, Tore Sørensen fra Per’s Kjøkken. Han skal være mentor og rådgiver underveis. På spørsmål om hvilke råd han har til unge fremadstormende kjøttledere, hadde følgende å melde:
– Kjenn på magefølelsen! Vær ærlig mot deg selv og finn ut om du er motivert til å gå videre og inn i en lederfunksjon. Det er krevende å drive næringsvirksomhet i dag, og i vår bransje er kravene mint like tøffe som i andre bransjer. Men at mange sønner og døtre av kjøttledere har en unik mulighet, er det ingen til om. Rundt om i norske kjøttbedrifter er det mange som er denne situasjonen. Unge arvtakere med samme fantastiske muligheter, men som kanskje føler valgets kval. Gjennom disse samlingene håper vi å gi «påleggskalvene» innblikk i og kunnskap om hva det faktisk innebærer å overta bedriften og drive den videre, sier Tore Sørensen.

Han presiserer at samlingene skal bidra til at de som deltar gjør seg opp egne meninger og trekker lærdom gjennom diskusjoner og aktiviteter. Forståelse for rammebetingelsene i næringen, bl.a. Mattilsynets oppgaver, mat- og landbrukspolitikk og Norges forhold til EU, er også viktig.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Siste saker