Mange på avlsbesetningsmøte i Rogaland og Hordaland

Mange på avlsbesetningsmøte i Rogaland og Hordaland Etne i Hordaland Årets avlsbesetningsmøte for formerings- og foredlingsbesetninger i KLF-tilknytta slakterier, ble i år avholdt i Etne i Hordaland midten av juni…. Les mer

Mange på avlsbesetningsmøte i Rogaland og Hordaland

Etne i Hordaland Årets avlsbesetningsmøte for formerings- og foredlingsbesetninger i KLF-tilknytta slakterier, ble i år avholdt i Etne i Hordaland midten av juni.

Møtedeltagerne fikk anledning til å besøke anlegget til Fatland Ølen.

I tillegg fikk møtedeltagerne anledning til å besøke anlegget til Fatland Ølen.

Toppen av helsepyramiden

Som avlsbesetning er en på toppen av både avls- og helsepyramiden, og tiltak i avlsbesetninger gir effekt ut i alle ledd av svineproduksjonen. Fagprogrammet var derfor satt opp for å imøtekomme spørsmål rundt avl, og for å diskutere muligheter og erfaring rundt SPF.

Eli Gjerlaug Enger (bildet) ga en grundig gjennomgang av verdien av gode livdyr, hva avlsverdien betyr for dyrenes prestasjon og hvordan resultatene kan ses helt ut i vanlige bruksbesetninger. Historisk kan en se stor fremgang på kullstørrelse.

Gode avlsdyr skal ha bein å stå på og hvorfor fokus på klauvhelse? Det var spørsmålet til Fiskaa Mølle som stilte med Tone Runhild og Geir Aanerud som begge er veterinærer og jobber som rådgivere. Tone Runhild ga et interessant innlegg om årsaksforhold og forebygging, som også ga grunnlag for erfaringsutveksling i salen. Rett tåvinkel kan f.eks. måles med en hovvinkelmåler, foreslo Geir Aanerud som har sin fortid fra travsporten, før han begynte med gris og foredlingsbesetning.

Uheldig resistensutvikling

SPF vil si at grisen er fri for spesifikke sykdommer og i praksis fokuseres det oftest på smittsom lunge og brysthinnebetennelse (APP). App er en bakterie som er vanlig på nær all gris utenom SPF. Det kreves dog store investeringer for å få til SPF. Hele grisehuset må tømmes og vaskes ned siden det er omdiskutert å medisinere grisene med antibiotika for å fjerne bakterien. Den effektive og aktuelle antibiotikumet er forbeholdt til bruk i kritiske situasjoner for å hindre en uheldig resistensutvikling som i verste fall kan gjøre medisinen blir mindre brukbar ved behandling av mennesker.

Fra Helsetjenesten for Svin orienterte Sondre Stokke Naaland i tillegg om krav og testingsprosedyre når en besetning skal deklareres som SPF. Det er vanskelig å fjerne App-bakterien fra alle dyr, og det skal derfor tas mange blodprøver over en periode på inntil til to år etter en medisinsk sanering for å kunne avgjøre om en sanering har lyktes.

Gode SPF-erfaringer

Produsentrådgiver Rolf Gunnar Husveg fra Fatland som har god erfaring med sanering til SPF ved total sanering, fortalte at en i store tall må påregne å investere opp mot et års dekningsbidrag. Potensialet med SPF, med bedre helse og bedre produksjon, er likevel stort, forteller Husveg. En total sanering til SPF vil etter hans beregninger, og det han ser i praksis, være tilbakebetalt etter fem år.

Som en kuriositet var KLFs «fjørfedame», Cecilia Larsson, med for å vise rutiner for vask og desinfeksjon av fjørfehus, siden utviklingen innen fjørfe har rykte på seg for å være i forkant på mange områder. Det viste seg at HMS – herunder bruken av verneutstyr – ble mottatt som «aha-informasjon». Det er viktig å bruke verneutstyr når en vasker og spesielt når en bruker desinfeksjonsmidler, da holder det ikke med vanlig støvmaske.

Siste saker