Mangel på sagflis bekymrer mange bønder

Mangel på sagflis bekymrer mange bønder Korona-situasjonen har ført til akutt mangel på flis som av svært mange bønder benyttes til strø både for griser og kylling. Også de som… Les mer

Mangel på sagflis bekymrer mange bønder

Korona-situasjonen har ført til akutt mangel på flis som av svært mange bønder benyttes til strø både for griser og kylling. Også de som benytter flis i sine bioenergianlegg har trøbbel med å få fatt i flis.

Per A. Sleipnes

Erik Tofastrud leverer slaktegris til Fatland Oslo, noe han har gjort de siste 15 årene.

Årsaken til flismangelen er rett og slett at mange sagbruk og mange snekkerbedrifter har kraftig redusert virksomhet i disse korona-tider.

– Krig om flis

En av flere som opplever flismangel akkurat nå er svineprodusent Erik Tofastrud i Nes. Han bruker 200 kubikk til strø og det dobbelte til fyring av sitt bioenergianlegg hjemme på gården.

– Jeg frykter nærmest krig om flis de nærmeste ukene. Allerede nå er det svært vanskelig å oppdrive flis og for oss som svineprodusenter er flis et must. Ikke bare suger flis opp fuktighet i binger, den bidrar også til isolasjon. Særlig i kyllinghus er dette viktig. Jeg er oppriktig bekymret og pr. dags dato er det egentlig ingen ting som erstatter flis i svine- og kyllinghus. Et annet poeng er jo at Mattilsynet krever en tilstrekkelig mengde strømateriale i form av sagflis i bl.a. binger til griser, fastslår Tofastrud.

Halm ikke alternativ

– Hva med halm? Kan dette benyttes som alternativ?

– Nei, halm har ikke samme sugeeffekt som sagflis og det har dessuten ikke gode egenskaper som isolasjon. I svinefjøs er det snakk om betong og da må det være noe som hindrer grisen i å ligge på betongen, poengterer svinebonden.

Leverer til Fatland Oslo

Han leverer slaktegris til Fatland Oslo, noe han har gjort de siste 15 årene. Da vi snakket med Tofastrud nylig, hadde han akkurat sendt 300 slaktegris til slakteriet i Oslo.

– Hva med bioenergianlegget du installerte for noen år siden? Er dette truet som følge av situasjonen?

– Nei, her er det slik at den flisa som benyttes til forbrenningen i varmeanlegget, er av en litt annen karakter. Ikke så finmalt og derfor er den enklere å få fatt på.

– Det er egentlig ingen ting som erstatter flis i svine- og kyllinghus, sier Erik Tofastrud.

illustrasjonsfoto: Colourbox

Eldre grisehus

Tofastrud driver kombinert smågrisproduksjon i et eldre grisehus som har slaktegris i første etasje og løpedrektighetsavdeling i andre etasje, samt en påbygd fødeavdeling og smågrisavdeling.

Den gamle avdelingen står igjen etter en brann tilbake på 70-tallet. Tidligere var det også slaktekylling i andre etasje og kombinert smågris i første etasje. Den gang var Tofastrud en av svært få bønder i området som drev med slaktekylling. Men han valgte etter hvert å satse for fullt på gris.

Varmer opp egen bolig

Erik Tofastrud kjøper mesteparten av flisen ferdig tilkjørt. Det koster rundt 160 kr pr. kubikkmeter og gir ca. 700 kw energi pr. kubikkmeter. Det blir billig varme til bare rundt 24 øre pr. kw. Ellers kjøper han også en del tørrgran som han mater fyrkjelen med.

I tillegg til grisehuset på 2000 kvadratmeter, varmer han også sin egen bolig og foreldrenes kårbolig, samt sitt eget verksted på 50 kvadratmeter. Fyrkjelen er på 150 kw og har en varmetank på 3000 liter.

Siste saker