Matkjedeutvalgets rapport

Ingen store overraskelser fra Matkjedeutvalget og de har flere forslag det kan være verdt å se nærmere på.  

Skulle gjerne sett at noen av disse forslagene også var foreslått å gjelde i andre markeder  i verdikjeden fra bonde til butikk enn bare markedet mellom foredlingsindustri og handel. Det er tøffe tak i forhandlinger om priser og betingelser flere steder i verdikjeden, er Bjørn-Ole Juul-Hansen, KLF, sin første kommentarer til forslagene. Nå vil han bruke høringsperioden til å se hvordan en best kan håndtere fordelingsindustriens utfordringer og samtidig utløse nye muligheter for bransjen.

Blant forslagene trekker han fram disse 4 som de viktigste:

  • Lov om forhandlinger og god handelsskikk i dagligvaresektoren mv
  • Ombud for dagligvaresektoren
  • Dagligvareportal der forbrukerne kan ser hvor varene  kan fås tak i og til hvilke betingelser
  • Mer merking i forhold til hvem som produserer og hvor varen er produsert

For ytterliger informasjon, se Landbruks- og matdepartementets hjemmeside

Der finner du også linkene til:
Matkjedeutvalgets presentasjon direkte på nett-TV
Hele utredningen Mat, makt og avmakt NOU 2011:4
Einar Steensnæs sin presentasjon (ppt)

Siste saker