Matmerk snyter ikke Norge

Matmerk snyter ikke Norge Nina Sundqvist Adm.dir. i Matmerk Å måle en merkeordning som Nyt Norges styrke og effekt på forbruker er ikke enkelt. Spesielt krevende er det når merket… Les mer

Matmerk snyter ikke Norge

Nina Sundqvist

Adm.dir. i Matmerk

Å måle en merkeordning som Nyt Norges styrke og effekt på forbruker er ikke enkelt. Spesielt krevende er det når merket lever i en symbiose med andre merkevarer.

Vi har valgt etablerte metoder og institutter for å måle kjennskap- og holdninger til Nyt Norge-garantien, og har vært like opptatt av å måle utviklingen over tid som å rapportere eksakte tall. Vi har derfor sammenlignbare resultater og en tidslinje som peker kun en vei. Oppover.

Professor Magne Supphellen har vi tidligere hatt kontakt med. Han konkluderer med at vi snyter Norge, basert på én (!) undersøkelse fra 2018, som ble finansiert av kjøttbransjen via Opplysningskontoret for egg og kjøtt. Der utførte han et eksperiment med 300 forbrukere og tre typer kjøttprodukter. Utenlandske, og norske med og uten Nyt Norge-logo. Basert på dette, gravlegger han Nyt Norge. I leserinnlegg de siste månedene har han kommet med en rekke påstander om at Matmerk bevist forsøker å lure seg til penger. Det siste faller på sin egen urimelighet. Det første diskuterer vi gjerne.

Jeg betviler ikke at Supphellen kan sine ting. De metodene han tidligere har forøkt å selge til Matmerk (som vi takket nei til fordi de ikke lot seg gjennomføre da vi ikke har tilgang til de data som var nødvendig), ville gitt oss enda mer kunnskap om effekten av selve Nyt Norge-logoen på pakken.

Men Supphellen vet at Nyt Norge er mer enn en logo. Han vet utmerket godt at Nyt Norge er siste leddet i et helt system som går tilbake til bonden, og at verdien av Nyt Norge består av et større samfunnsansvar for å få fram konkurransefortrinnene til norsk mat. Akkurat som Matprat bedriver Nyt Norge generisk markedsføring, og bygger preferanser for norsk kjøtt og norsk mat. Vi gjør det for hele landbruket, ikke bare for kjøtt og egg, og vi gjør vi det helt ut i butikken, gjennom Nyt Norge-logoen på produktet. Generisk markedsføring av norsk opprinnelse er Supphellen positiv til i sin artikkel i boken: Mot bedre vitende. Når Nyt Norge i tillegg gjør valget lettere for forbrukeren i butikk, da mener han vi er med på å snyte Norge.

Norsk landbruk er tuftet på systematisk kvalitetsarbeid og kontroll. Kvalitetssystemet i landbruket (KSL), som ligger bak Nyt Norge, består av et system for internkontroll på gården, eksterne revisjoner, oppfølging fra matindustrien, revisjon av matindustrien og todelte varestrømmer. Bare råvarer som dokumenterer at de følger KSL brukes i produkter som får Nyt Norge på pakken. I tillegg må råvaren være foredlet, pakket og distribuert i Norge. Hele verdikjeden er altså norsk.

Et norsk flagg kan hvem som helst sette på pakken. Nyt Norge må du dokumentere hvert år at du er kvalifisert for. Det er tilliten til dette systemet norske bønder, norsk kjøttbransjen og norsk matindustri setter på pakken når de velger å bruke Nyt Norge. Det er et system norske forbrukere stoler på, og som de siste månedens forbrukeratferd har vist at de har stor tillit til. Målemetoder kan alltid diskuteres, men at Nyt Norge snyter forbrukerne er feil. Det er vi sikre på.

Siste saker