Mattilsynet får kritikk av Riksrevisjonen

Tirsdag 31. januar offentliggjorde Riksrevisjonen sin rapport om Mattilsynet. Riksrevisjonen har særlig sett på om Mattilsynet opptrår enhetlig overfor brukerne.

Konklusjonen er at det er stor variasjon i hvilke vedtak som fattes og at like saker behandles ulikt av de forskjellige distrikts- og regionkontorene til Mattilsynet.

Riksrevisjonens undersøkelse av Mattilsynet har omhandlet blant annet dyrevelferd og slakteritilsyn, og Riksrevisjonen konkluderer med at slik ulik behandling kan ha konsekvenser både for virksomhetene det gjelder og for mattryggheten.

- Dette samsvarer med KLFs oppfatninger og med de tilbakemeldingene vi får fra våre medlemmer, sier sjefsveterinær Ida Olsen. Også vi merker at de ulike regionene og distriktskontorene reagerer på svært ulikt vis i saker som vi mener må håndteres likt. Det er svært viktig at forvaltningen er forutsigbar og lik for alle, så vi håper at rapporten fører til at Mattilsynet vil jobbe mer med å få til et enhetlig tilsyn. KLF vil gjerne bistå Mattilsynet med å finne løsninger som fungerer bedre enn i dag.

- At forvaltningen sørger for best mulig likebehandling er viktig også for den allmenne tilliten som forvaltningen er avhengig av å ha, påpeker riksrevisor Jørgen Kosmo i en pressemelding.

Siste saker