Mattilsynet har sjekket merking

Mattilsynet har gjennomført kampanjen Merkesjekken 2014 – Mattilsynet ser på hverdagsmaten. Det overordnede målet er å bevisstgjøre matprodusentenes ansvar for å gi korrekt informasjon om matvarene og dermed sikre at forbrukerne ikke blir villedet av merkingen.

Kampanjen har omfattet ferdigpakkede matvarer og drikker som er sentrale i handlekurven.

Tilsynet ble gjennomført i perioden april, mai og juni. Resultatene fra kampanjen er basert på et relativt lite antall produkter sett i forhold til hva som finnes på markedet.

Av 495 enkeltprodukter ble det påvist feil i merkingen ved 270 produkter.

- Fjorårets store sjekk av maten på frokostbordet ga nedslående resultater, og heller ikke i år er det merkbar bedring å spore. Det er fremdeles urovekkende dårlig merking av maten, sier Atle Wold, seksjonssjef i Mattilsynet.

- Merking er vanskelig, sier Mette Juberg, mattrygghet- og kvalitetssjef i KLF. Det krever tid å settes seg inn i krav, det være seg forskrifter som kundekrav.

Hun mener bestemt at kjøttbedriftene ikke merker feil med overlegg.

- I mange tilfeller ser vi at Mattilsynet lokalt har vanskelig for å gi konkrete svar på hva som er riktig merking. De er også usikre. For oss i KLF er det viktig at bransjene har felles forståelse av regelverket. Det har vi til en viss grad i dag, men det kan selvsagt bli bedre, sier Juberg.

Siste saker