Mattilsynet – med rett til å bruke fornuft

30. april meldte Mattilsynet at Stabburets klage på stans av partiet på 2.2 millioner bokser med leverpostei ble tatt tilfølge. Det var fornuftig.

Vedtaket om omsetningsforbud ble opprinnelig fattet av Mattilsynets distriktskontor for Indre Østfold og Follo. Ved Mattilsynets hovedkontor har de vurdert saken annerledes etter Stabburets klage, og viser til at de har god kontroll på hvor leverposteien er produsert, selv om emballasjen er feilmerket. Stabburet får derfor lov til å selge boksene som er merket med feil produsentnummer.

For snart fjorten dager siden dukket saken om Stabburets leverposteibokser som ved en feil er blitt merket med svensk opprinnelse opp. Mattilsynets reaksjonsrefleks var å stanse partiet og kreve at en merket om før ev. salg.

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) forutsetter selvsagt at alle produkter som selges i det norske markedet skal være korrekt merket i henhold til forskrift og merking av næringsmidler. Dette er en oppgave vi i bransjen tar svært alvorlig og nedlegger betydelig innsats i forhold til alle våre medlemsbedrifter for at dette skal være på plass.

I tilfellet med Stabburet leverposteibokser kunne Stabburet fremlegge dokumentasjon for Mattilsynet hva innholdet i produktene faktisk var. Alle egenskaper knyttet til mattrygghet, helse etc. var i orden.

Om-merking av leverposteiboksene var i praksis en umulighet. Skulle en destruert 220 tonn leverpostei ville det av svært mange, og oss i KLF, bli oppfattet som en unødig og negativ håndtering av menneskemat. Det er derfor svært positivt at Mattilsynet har gitt Stabburet dispensasjon til omsetning av leverposteien. Mattilsynet viser nå samfunnsansvar gjennom å tørre å bruke fornuften.

Siste saker