Mattilsynet utvider portforbudet for fjørfe

Mattilsynet utvider portforbudet for fjørfe Mattilsynet har utvidet portforbudet for fjørfe etter funn av fugleinfluensa i fugleparken på Nærbø i Rogaland. Det er også nå påvist fugleinfluensa på måke utenfor… Les mer

Mattilsynet utvider portforbudet for fjørfe

Mattilsynet har utvidet portforbudet for fjørfe etter funn av fugleinfluensa i fugleparken på Nærbø i Rogaland.

Det er også nå påvist fugleinfluensa på måke utenfor Bergen. Et portforbud vil si at alle tamfugler skal være innendørs eller eventuelt under tak. Dette er først og fremst en trussel for fugler, risikoen for mennesker vurderes som svært lav.

Portforbud for fjørfe gjelder i de områdene som er definert i portforbudsforskriften og vil fortløpende endres i forhold til hvor det gjøres påvisning av syke fugler.

Videre oppfordrer Mattilsynet folk om å melde fra om funn av syke eller døde ender, gjess og svaner, måker, vadere, rovfugler, kråke og ravn. Av hensyn til smittefare skal man unngå å komme i fysisk kontakt med syke fugler.

Siste saker