Mattilsynet vil sjekke merking i 2015

Mattilsynet skal i år ta for seg ferdigpakket kjøtt og kjøttprodukter. Resultatene blir presentert høsten 2015 i en egen rapport der navn på virksomhet, produkt og eventuelle funn publiseres.

KLF ser at det kan bli utfordringer med kampanjen.
– Kampanjen ser på krav som ikke har vært gjennomført i Norge tidligere, og vi er bekymret for at denne kampanjen kommer for tidlig etter innføringen av nytt regelverk. Vi ønsker ikke en tilsynsrapport der enkeltprodusenter og bransjen blir uthengt, sier sjefveterinær Ida Mathisen.

Dette er en oppfølging av tidligere års merkekampanjer. I fjor undersøkte Mattilsynet merkingen av helse- og ernæringspåstander.

Mattilsynets kampanje omfatter både produkter produsert i Norge og importerte produkter. Kampanjen er nasjonal.

Mattilsynet vil først og fremst se på:

  • Næringsmiddelets betegnelse
  • Kvernet kjøtt og angivelse av fett og forholdet kollagen og protein
  • Tilsatt vann over 5 %
  • Mengdeangivelse av ingredienser (QUID)
  • Bruk og merking av tilsetningsstoffer
  • Merking av allergener
  • Tilsatt protein fra annen animalsk opprinnelse
  • Fysisk tilstand/behandling
  • Illustrasjoner

Blant de nye kravene her, er reglene om merking av tilsatt vann hvis mengden vann er over 5%. I tillegg er kravet om angivelse av forholdet mellom kollagen og kjøttprotein ikke tidligere etterlevd. Selv om dette har vært et krav siden 2010, har det ikke vært prioritert hos bedriftene eller hos tilsynet. De generelle kravene til merking av matvarer er regulert gjennom forskrift 12. desember 2014 om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften).

Den eneste utsettelsen fra de nye merkereglene er kravet om obligatorisk næringsdeklarasjon. Dette må være på plass før desember 2016. Det er heller ikke tillatt å bruke opp fortrykt emballasje.

Bedriftene har en komplisert jobb i å etterleve et krevende regelverket. KLF vil bistå bedriftene med regleverksforståelse og skal jobbe for at Mattilsynet håndterer tilsynene enhetlig.

Siste saker