Med Bakke-Jensen til Swaziland

Denne uken har KLF invitert med seg Frank Bakke-Jensen (H) fra næringskomiteen til Swaziland, for å se nærmere på hvordan KLFs prosjekt rundt storfekjøttimport fungerer i praksis.

- Det jeg har sett i Swaziland er et glitrende eksempel på et vellykket bistandsprosjekt, sier Bakke-Jensen.

Høyre politikeren peker på at handel er et viktig virkemiddel for å komme seg ut av fattigdom.

- Vi løser Norges behov for mer storfekjøtt, og samtidig lykkes vi i å få Swazi-produsentene og slakteriet opp på et kvalitetsnivå som setter dem i stand til å komme inn på nye markeder, sier Bakke-Jensen. Dette er en enkel, men utrolig bra prosess med lett målbare og gode resultater.

Han forteller om mange hyggelige møter og varme i møte med menneskene tilknyttet produksjonen og i lokalmiljøet rundt anlegget.

Nesten hver tredje biff som spises i Norge er importert. Importen av storfekjøtt fra Swaziland, som er innenfor en kvote på 500 tonn årlig, er symbolsk i forhold til det samlede norske forbruk av storfekjøtt. Totalt spises det årlig i underkant av 100 000 tonn storfekjøtt i Norge.

- KLF lovet Stortinget i 2008 at dersom de åpnet for import av storfekjøtt fra Swaziland vil KLF gjøre alt i sin makt for å sikre at dette ble en rettferdig handel som alle parter tjente på, og ingen gjorde seg rike på, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, administrerende direktør i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF).

Med kvalitet som døråpner
KLF har gjennom flere år bistått i arbeidet med å forbedre Swaziland Meat Industries (SMI) kvalitetsrutiner for å sikre at bedriften klarer kravene som EU og Norge stiller. Nå arbeides det videre med tanke på en fremtidig BRC-sertifisering. SMI skal løfte anlegget i Swaziland opp på et nivå som vil åpne enda flere dører både i Norge og i det internasjonale markedet. BRC-sertifisering kreves av stadig flere dagligvarekjeder og andre kunder.

- Det som er spesielt med ordningen er at når kjøttet tilfredsstiller kvalitetskravene, fører det igjen til konkrete bonuser til de ansatte. Noe som igjen drypper på ansattes familier og lokalsamfunnet. Jeg har sett mye yrkesstolthet og møtt mange dyktige fagfolk, sier Bakke-Jensen.

Noradprosjekt
I 2008 vedtok Stortinget å innvilge Swaziland en importkvote. Vedtaket kom i forlengelsen av at KLF tre år tidligere hadde innledet et samarbeid og bistått et slakteri i Swaziland med sikte på å tilfredsstille EUs importkrav for kjøtt.

Kvoten gjorde det mulig for KLF å inngå et treårig Noradprosjekt med sikte på videre utvikling. Målene var gjennom samarbeid med slakteriet å oppnå eksportstatus på kjøttet og samtidig gi Swazi-bøndene bedre betalt for produktene. Det ble også lagt til rette for kunnskap- og kompetanseheving hos produsentene med tanke på å øke produksjonsvolum. Norad-prosjektet er nå avsluttet, men samarbeidet med SMI videreføres.

- For KLF er det derfor viktig at representer fra Stortinget ”ser oss i kortene” med jevne mellomrom for å se at vi holder det vi lovet. At Frank Bakke-Jensen har tatt seg tid til å bli med å se på prosjektet setter jeg derfor svært stor pris på, sier Juul-Hansen. Det er særlig viktig i år da vi både får en ny regjering og at norske myndigheter ønsker å reforhandle rammene for kvoten med Swaziland.

Samfunnsutvikling
I tillegg til den direkte forbedringen i manges liv som følge av den kommersielle eksporten til Norge, har samarbeidet bidratt til å hjelpe vanskeligstilte grupper i lokalsamfunnet i tilknytning til slakteriet. Med bakgrunn i inntekter fra storfekjøtteksporten er det opprettet et fond som skal bidra til å utjevne sosiale skjevheter.

40 prosent av befolkningen i Swaziland er rammet av AIDS. Mange barn mister derfor raskt sine forsørgere. Flere blir selv infisert i ung alder. EMBIVENI-Foundation støtter blant annet skoleprosjekter og prosjekter for foreldreløse barn i Swaziland. Siden 2011 er det årlig bevilget 200-250 000 kroner fra stiftelsen på bakgrunn av kjøttimporten til Norge.

NK Import AS, som er et datterselskap av Norsk Kjøtthandel AS, distribuerer Simunye Beef produkter i Norge.

Siste saker