Bønes Gårdsmat Drift AS Pinnekjøtt Pinnekjøtt

Kjøttbransjen «jukser» ikke med pinnekjøttet2024 er sausens og marinadens år– Mye uberettiget og usaklig kritikk av pinnekjøttkvalitetKlasseinndeling 2021Klasseinndeling 2023