Brandbu Pølsemakeri AS Kake Kjøttkake

Klasseinndeling 2021Nå kåres Norges beste julematResultater NM i Kjøttprodukter 2017Norges beste kjøttprodukter er kåretKylling og lokale pølser på BrandbuSp-politikere til Brandbu og Toten