Brødr Ringstad AS Kake Grove karbonader m/løk

– Reduser antallet, ikke vektene på grisNortura-leveranser skaper stor frustrasjonGrove regelbrudd førte til stengingFikk oppleve hvor grenseløs stor svenskehandelen er– Har blitt en mer miljøvennlig kjøttbedriftRingstad med nær ‘balanse’