Brødr Ringstad AS Kake Grove karbonader m/løk

Fikk oppleve hvor grenseløs stor svenskehandelen erNortura-leveranser skaper stor frustrasjonRingstad med nær ‘balanse’– Har blitt en mer miljøvennlig kjøttbedrift– Reduser antallet, ikke vektene på grisFarse på topp i ‘Pølsebuå’