Brødr Ringstad AS Pålegg Kokt skinke m/pastrami

Nortura-leveranser skaper stor frustrasjonKlasseinndeling 2021Klasseinndeling 2023– Har blitt en mer miljøvennlig kjøttbedriftRingstad med nær ‘balanse’Forskningsprosjekt om kvalitetsavvik i skinke