Brødr Ringstad AS Pinnekjøtt Pinnekjøtt røkt

– Har blitt en mer miljøvennlig kjøttbedriftNortura-leveranser skaper stor frustrasjonRingstad med nær ‘balanse’Klasseinndeling 2021Klasseinndeling 2019Klasseinndeling 2019