Brødr Ringstad AS Pinnekjøtt Pinnekjøtt røkt

Kjøttbransjen «jukser» ikke med pinnekjøttetNortura-leveranser skaper stor frustrasjonKlasseinndeling 2023– Mye uberettiget og usaklig kritikk av pinnekjøttkvalitetKlasseinndeling 2021– Har blitt en mer miljøvennlig kjøttbedrift