Brødr Ringstad AS Pinnekjøtt Pinnekjøtt røkt

Klasseinndeling 2021Kjøttbransjen «jukser» ikke med pinnekjøttetKlasseinndeling 2023– Har blitt en mer miljøvennlig kjøttbedriftNortura-leveranser skaper stor frustrasjon– Mye uberettiget og usaklig kritikk av pinnekjøttkvalitet