Brødrene Ringstad AS Grill Krydret grillklar short-ribs

Klasseinndeling 2022Klasseinndeling 2018Slik ‘spriter’ grillmester Westerby opp grillmatenJakten på premium-ribbeFolk vil ha sterkere krydret kjøttmatNortura-leveranser skaper stor frustrasjon