Brødrene Ringstad AS Grill Krydret grillklar short-ribs

Klasseinndeling 2022Slik ‘spriter’ grillmester Westerby opp grillmatenJakten på premium-ribbe– Har blitt en mer miljøvennlig kjøttbedriftRingstad med nær ‘balanse’Klasseinndeling 2024