Brødrene Ringstad AS Kake Elgburger m/bacon

– Reduser antallet, ikke vektene på grisNortura-leveranser skaper stor frustrasjonMå bacon være laget av svinekjøtt?Ringstad med nær ‘balanse’Klasseinndeling 2022Vegetar-bacon nå i svenske butikkhyller