Brødrene Ringstad AS Kake Elgburger m/bacon

– Reduser antallet, ikke vektene på grisNortura-leveranser skaper stor frustrasjonKlasseinndeling 2024Klasseinndeling 2022Ringstad med nær ‘balanse’Vegetar-bacon nå i svenske butikkhyller