Brødrene Ringstad AS Kake Elgburger m/bacon

Klasseinndeling 2022– Har blitt en mer miljøvennlig kjøttbedriftVegetar-bacon nå i svenske butikkhyller– Reduser antallet, ikke vektene på grisRingstad med nær ‘balanse’Klasseinndeling 2018