Brødrene Ringstad AS Kake Elgburger m/bacon

– Har blitt en mer miljøvennlig kjøttbedriftRingstad med nær ‘balanse’Nortura-leveranser skaper stor frustrasjon– Reduser antallet, ikke vektene på grisKlasseinndeling 2018Klasseinndeling 2022