Brødrene Ringstad AS Pålegg Lammerull håndsydd

Håndverksbedriftene fortsetter framgangenJakten på premium-ribbeNortura-leveranser skaper stor frustrasjonAngus-bedriftene forbedret både salg og resultatRingstad med nær ‘balanse’– Har blitt en mer miljøvennlig kjøttbedrift