Brødrene Ringstad AS Pølse Bratwurst økologisk

– Har blitt en mer miljøvennlig kjøttbedriftRingstad med nær ‘balanse’Klasseinndeling 2018Forsøk med saktevoksende kyllinger på ulike uteområderNytt forum for øko-jordbrukKlasseinndeling 2022