Brødrene Ringstad AS Pølse Spansk Østfolding

– Reduser antallet, ikke vektene på grisNortura-leveranser skaper stor frustrasjonJakten på premium-ribbeRingstad med nær ‘balanse’Fikk oppleve hvor grenseløs stor svenskehandelen er– Har blitt en mer miljøvennlig kjøttbedrift