Brødrene Ringstad AS Snadderpølse Baconpølse m-ost

Klasseinndeling 2020Ringstad med nær ‘balanse’Klasseinndeling 2022Nortura-leveranser skaper stor frustrasjonFikk oppleve hvor grenseløs stor svenskehandelen erResultater NM i Kjøttprodukter 2022