Brødrene Ringstad AS Snadderpølse Baconpølse m-ost

Ringstad med nær ‘balanse’Klasseinndeling 2020Fikk oppleve hvor grenseløs stor svenskehandelen erKlasseinndeling 2018– Har blitt en mer miljøvennlig kjøttbedriftJakten på premium-ribbe